ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ.

Κωδικός μαθήματος: 17

Υπεύθυνος: Ε. Ιωαννίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 11

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 4ο/7ο

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0227

Υπεύθυνος: Θ. Μεταξάς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.

Σκοπός: Να δώσει και να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες όλες τις σύγχρονες, θεωρητικές, πρακτικές, μεθοδικές, οργανωτικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να οργανώσουν και να διδάξουν την Πάλη ως μέσο Φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην εκπαίδευση, στους αθλητικούς συλλόγους, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας

Σκοπός: Να δώσει και να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες όλες τις σύγχρονες θεωρητικές, πρακτικές, μεθοδικές, οργανωτικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να οργανώσουν και να διδάξουν την πάλη στους αθλητικούς συλλόγους, στα κλιμάκια, στις εθνικές ομάδες, καθώς και να οργανώσουν και να διευθύνουν την ανάπτυξη της πάλης στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος. Επίσης μελετώνται θέματα ολυμπιακής παιδείας και του ευ αγωνίζεσθαι.