Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0160

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

ΝΤ2017 διαλεξεις.pdfΝΤ2017 διαλεξεις.pdf

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0163

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Το μάθημα της Ελεύθερης Επιλογής της Αντιπτέρισης (Badminton)για το Εαρινό εξάμηνο 2017-18 θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 11-12:30 στο Πανεπιστημιακό γυμναστήριο. Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 25.