Κωδικός μαθήματος: Ε22

Υπεύθυνος: Β. Τσιμάρας

Κωδικός μαθήματος: Ε10

Υπεύθυνος: Σ. Παπαδοπούλου

Κωδικός μαθήματος: Ε05

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Κωδικός μαθήματος: Ε07

Υπεύθυνος: Δ. Λούπος

Κωδικός μαθήματος: Ε11

Υπεύθυνος: Μεταξάς

 

Κωδικός μαθήματος: Ε13

Υπεύθυνος: Ε. Γιαννιτσοπούλου

Κωδικός μαθήματος:  Ε36

Υπεύθυνος: Κ. Αλεξανδρής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η πρώτη συνάντηση με τους διδάσκοντες θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 13/10/20 και ώρα 8.15 έξω από το γυάλινο κτήριο στην Θέρμη. τα θεωρητικά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Οι φοιτητές θα κάνουν αυτοεγγραφή στο μάθημα στην πλατφόρμα e-learning. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επαγγελμάτων που σχετίζονται με την υπαίθρια αναψυχή, τον αθλητικό τουρισμό και την διοργάνωση υπαίθριων events. 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Διδάσκονται πεζοπορία, αναρρίχηση, τοξοβολία, outdoor fitness, περιβαλλοντική εκπαίδευση, υπαίθρια διαβίωση

Κωδικός μαθήματος: Ε08

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Κωδικός μαθήματος: Ε17

Υπεύθυνος: Δ. Καιμακάμης

Κωδικός μαθήματος: Ε18

Υπεύθυνος: Α. Γιαννακός

Κωδικός μαθήματος: Ε04

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Κωδικός μαθήματος: Ε16

Υπεύθυνος: Δ. Λούπος