Κωδικός μαθήματος: 53

Υπεύθυνος: Καιμακάμης Δημήτριος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 034

Υπεύθυνος: Δ. Χατζόπουλος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 035

Διδάσκων : Τζογάνης Πέτρος 

Κωδικός μαθήματος: 006

Υπεύθυνος: Γιάτσης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής

Διδάσκων: Γιάτσης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1

Εξάμηνο: 6-8

Κωδικός μαθήματος: 005

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Κωδικός μαθήματος: 15

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Μάθημα εφαρμογής ελεύθερης επιλογής: Τεχνικές ασκήσεων ανάπτυξης δύναμης και ταχυδύναμης

Κωδ. Μαθήματος: ΕΠ0229

Εξάμηνο: 4/7

Υπεύθυνη του μαθήματος: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδάσκοντες: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, vmanou@phed.auth.gr

Σκοπός μαθήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές -τριες θα έχουν εμβαθύνει τη γνώση τους στη θεωρία της προπόνησης δύναμης και ταχυδύναμης, καθώς και στην εκμάθηση της τεχνικής των βασικών ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δύναμης και των ταχυδυναμικών ικανοτήτων σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

Κωδικός μαθήματος: 037

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: 082

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5,6

Κωδικός μαθήματος: 18

Υπεύθυνος: Δημήτριος Μυλώσης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: 045

Υπεύθυνος: Δ. Λούπος

Κωδικός μαθήματος:003/4

Υπεύθυνος: Αλεξίου Σ.

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ

Η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους άσκησης στο νερό, για όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική μέχρι την τρίτη ηλικία. Επίσης να παρουσιαστούν τα ενδεικνυόμενα προγράμματα άσκησης στο νερό για άτομα με χρόνιες παθήσεις, με στατικού και δυναμικού τύπου κινητικές δραστηριότητες. Τέλος να εφοδιάσει τις φοιτήτριες/τες με όλες τις αναγκαίες παραμέτρους προκειμένου να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στο νερό, με στόχο την εκγύμναση όλου του σώματος, την ψυχαγωγία των συμμετεχόντων και  την αποκατάσταση χρονίων παθήσεων.

Κωδικός μαθήματος:003/4

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 025

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 055

Υπεύθυνος: Δ. Καιμακάμης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 02Α

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8