Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0180

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: 005

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0115

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2-8

Κωδικός μαθήματος: 59

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 033

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος:003/4

Υπεύθυνος: Αλεξίου Σ.

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 025

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 02Α

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 055

Υπεύθυνος: Δ. Καιμακάμης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 13

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0137

Υπεύθυνος: Ε. Γιαννιτσοπούλου

Διδάσκουσα: Ε. Γιαννιτσοπούλου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: 15

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 037

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Μάθημα εφαρμογής ελεύθερης επιλογής: Τεχνικές ασκήσεων ανάπτυξης δύναμης και ταχυδύναμης

Κωδ. Μαθήματος: ΕΠ0229

Εξάμηνο: 4/7

Υπεύθυνη του μαθήματος: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδάσκοντες: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, vmanou@phed.auth.gr

Σκοπός μαθήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές -τριες θα έχουν εμβαθύνει τη γνώση τους στη θεωρία της προπόνησης δύναμης και ταχυδύναμης, καθώς και στην εκμάθηση της τεχνικής των βασικών ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δύναμης και των ταχυδυναμικών ικανοτήτων σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

Κωδικός μαθήματος: 082

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5,6