Το μάθημα περιλαμβάνει : 

- αρχές και επισκόπηση της Βιοϊατρικής Μηχανικής

- αρχές και επισκόπηση της Ιστομηχανικής

- το ρόλο του Χημικού Μηχανικού στη Βιοϊατρική Μηχανική και Ιστομηχανική

- Μοντέρνες τάσεις, προοπτικές

Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία