Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Στατιστικά Στοιχεία

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Μαθήματα

Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Κίνηση


Τίτλος ΔείκτηΤιμή
Πλήθος μαθημάτων με επισκεψιμότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2796
Πλήθος μαθημάτων με σύνδεση φοιτητολογίου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2368
Πλήθος μαθημάτων με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 764
Scroll
to Top


Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Χρήστες


Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Δραστηριότητες


Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων Πλήθος δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 4427 1695 38.29
Κουίζ (Quiz) 3432 705 20.54
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 6789 1091 16.07
Επιλογή (Choice) 285 85 29.82
Λεξικό (Glossary) 67 3 4.48
Wiki 130 12 9.23

Τύπος δραστηριότητας Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 29.26
Κουίζ (Quiz) 22.68
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 44.87
Επιλογή (Choice) 1.88
Λεξικό (Glossary) 0.44
Wiki 0.86
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Πηγές πληροφοριών


Τύπος περιεχομένου Πλήθος πηγών πληροφοριών Πλήθος πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
Αρχεία (Files) 950320 159867 16.82
Φάκελοι (Folders) 6134 1176 19.17
Ετικέτες (Labels) 14205 604 4.25
Σελίδες (Pages) 30170 597 1.98
Βιβλία (Book) 134 4 2.99

Τύπος περιεχομένου Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των πηγών πληροφοριών
Αρχεία (Files) 94.94
Φάκελοι (Folders) 0.61
Ετικέτες (Labels) 1.42
Σελίδες (Pages) 3.01
Βιβλία (Books) 0.01
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top