Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Στατιστικά Στοιχεία

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Μαθήματα

Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Κίνηση


Τίτλος ΔείκτηΤιμή
Πλήθος μαθημάτων με επισκεψιμότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 5365
Πλήθος μαθημάτων με σύνδεση φοιτητολογίου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 6018
Πλήθος μαθημάτων με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 879
Scroll
to Top


Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Χρήστες


Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Δραστηριότητες


Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων Πλήθος δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 10980 5695 51.87
Κουίζ (Quiz) 7435 3236 43.52
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 11997 2916 24.31
Επιλογή (Choice) 689 206 29.90
Λεξικό (Glossary) 127 18 14.17
Wiki 189 15 7.94

Τύπος δραστηριότητας Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 34.95
Κουίζ (Quiz) 23.67
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 38.19
Επιλογή (Choice) 2.19
Λεξικό (Glossary) 0.40
Wiki 0.60
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes

Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων μετά τις 01/06 Πλήθος μαθημάτων με ενεργή δραστηριότητα μετά τις 01/06 Πλήθος διδασκόντων στα μαθήματα
Κουίζ (Quiz) 2271 1273 634
Κατάθεση Εργασίας (Assignment) 3510 1439 656
Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Πηγές πληροφοριών


Τύπος περιεχομένου Πλήθος πηγών πληροφοριών Πλήθος πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
Αρχεία (Files) 8406850 3893160 46.31
Φάκελοι (Folders) 13209 3825 28.96
Ετικέτες (Labels) 16847 1619 9.61
Σελίδες (Pages) 31294 2117 6.76
Βιβλία (Book) 240 42 17.50

Τύπος περιεχομένου Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των πηγών πληροφοριών
Αρχεία (Files) 99.27
Φάκελοι (Folders) 0.16
Ετικέτες (Labels) 0.20
Σελίδες (Pages) 0.37
Βιβλία (Books) 0.00
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top