Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Στατιστικά Στοιχεία

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Μαθήματα

Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Κίνηση


Τίτλος ΔείκτηΤιμή
Πλήθος μαθημάτων με επισκεψιμότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 5565
Πλήθος μαθημάτων με σύνδεση φοιτητολογίου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 7318
Πλήθος μαθημάτων με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 897
Scroll
to Top


Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Χρήστες


Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Δραστηριότητες


Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων Πλήθος δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 11923 5929 49.73
Κουίζ (Quiz) 9347 4609 49.31
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 12244 2684 21.92
Επιλογή (Choice) 786 257 32.70
Λεξικό (Glossary) 138 27 19.57
Wiki 189 10 5.29

Τύπος δραστηριότητας Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 34.43
Κουίζ (Quiz) 26.99
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 35.36
Επιλογή (Choice) 2.27
Λεξικό (Glossary) 0.40
Wiki 0.55
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes

Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων μετά τις 31/08 Πλήθος μαθημάτων με ενεργή δραστηριότητα μετά τις 31/08 Πλήθος διδασκόντων στα μαθήματα με δραστηριότητες
Κουίζ (Quiz) 1684 1243 484
Κατάθεση Εργασίας (Assignment) 1044 731 629
Κουίζ (Quiz) και Κατάθεση Εργασίας (Assignment) - 91 72
Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Πηγές πληροφοριών


Τύπος περιεχομένου Πλήθος πηγών πληροφοριών Πλήθος πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
Αρχεία (Files) 8802041 3700611 42.04
Φάκελοι (Folders) 13340 2895 21.70
Ετικέτες (Labels) 16981 1308 7.70
Σελίδες (Pages) 31469 1827 5.81
Βιβλία (Book) 248 40 16.13

Τύπος περιεχομένου Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των πηγών πληροφοριών
Αρχεία (Files) 99.30
Φάκελοι (Folders) 0.15
Ετικέτες (Labels) 0.19
Σελίδες (Pages) 0.36
Βιβλία (Books) 0.00
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top