Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Στατιστικά Στοιχεία

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Μαθήματα

Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Κίνηση


Τίτλος ΔείκτηΤιμή
Πλήθος μαθημάτων με επισκεψιμότητα το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 3147
Πλήθος μαθημάτων με σύνδεση φοιτητολογίου το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2512
Πλήθος μαθημάτων με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 805
Scroll
to Top


Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Χρήστες


Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Δραστηριότητες


Τύπος δραστηριότητας Πλήθος δραστηριοτήτων Πλήθος δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό δραστηριοτήτων με κινητικότητα το τελευταίο εξάμηνο
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 5627 2856 50.76
Κουίζ (Quiz) 3796 654 17.23
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 7829 1465 18.71
Επιλογή (Choice) 390 149 38.21
Λεξικό (Glossary) 73 4 5.48
Wiki 142 17 11.97

Τύπος δραστηριότητας Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των δραστηριοτήτων
Κατάθεση εργασιών (Assignments) 31.51
Κουίζ (Quiz) 21.26
Ομάδες Συζητήσεων (Forum) 43.84
Επιλογή (Choice) 2.18
Λεξικό (Glossary) 0.41
Wiki 0.80
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top

Δείκτες Στατιστικών Στοιχείων για την κατηγορία Πηγές πληροφοριών


Τύπος περιεχομένου Πλήθος πηγών πληροφοριών Πλήθος πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο Ποσοστό πηγών που δημιουργήθηκαν/τροποποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο
Αρχεία (Files) 2295191 1273891 55.50
Φάκελοι (Folders) 7688 1774 23.07
Ετικέτες (Labels) 14740 617 4.19
Σελίδες (Pages) 30262 691 2.28
Βιβλία (Book) 155 12 7.74

Τύπος περιεχομένου Συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου τύπου στο σύνολο των πηγών πληροφοριών
Αρχεία (Files) 97.75
Φάκελοι (Folders) 0.33
Ετικέτες (Labels) 0.63
Σελίδες (Pages) 1.29
Βιβλία (Books) 0.01
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
This is just a replacement in case Javascript is not available or used for SEO purposes
Scroll
to Top