Σύντομοι οδηγοί χρήσης για δημιουργούς μαθήματοςΒιντεοσκοπημένα Σεμινάρια

Σεμινάριο βασικής χρήσης του elearning.auth.gr

Αφορά στην εκμάθηση χρήσης των βασικών εργαλείων για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό ενός μαθήματος

Προβολή βιντεοσκοπημένου σεμιναρίου

Σημείωση: Για την προβολή των βιντεσκοπημένων σεμιναρίων συνιστάται η ενεργοποίηση javascript και flash στον browser που χρησιμοποιείτε

Σεμινάριο για τη Κατάθεση Εργασιών

Σεμινάριο για τη δημιουργία και διαχείριση ανάθεσης εργασιών (Assignments) και τη διαχείριση του συνολικού βαθμολογίου μαθήματος

Προβολή βιντεοσκοπημένου σεμιναρίου

Σημείωση: Για την προβολή των βιντεσκοπημένων σεμιναρίων συνιστάται η ενεργοποίηση javascript και flash στον browser που χρησιμοποιείτε

Σεμινάριο για τα Online test-Quiz

Σεμινάριο για τη δημιουργία και διαχείριση on line test (Quiz) και τη διαχείριση του βαθμολογίου των on line tests

Προβολή βιντεοσκοπημένου σεμιναρίου

Σημείωση: Για την προβολή των βιντεσκοπημένων σεμιναρίων συνιστάται η ενεργοποίηση javascript και flash στον browser που χρησιμοποιείτε

Σεμινάριο για ερωτήσεις τύπου STACK

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο για τη δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK

Προβολή βιντεοσκοπημένου σεμιναρίου

Οδηγός βίντεο - Πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα BigBlueButton

Οδηγός βίντεο για τη δημιουργία δραστηριότητας BigBlueButton

Προβολή οδηγού

Δημιουργία Μαθήματος

Αίτηση Δημιουργίας Νέου Μαθήματος

Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορεί να ζητήσει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος με έναν από τους εξής τρόπους:

 • 1ος τρόπος: Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο στην πλατφόρμα elearning.auth.gr επιλέξτε «Αίτηση δημιουργίας νέου μαθήματος» και στη συνέχεια «Make a request». Στη συνέχεια συμπληρώστε την online αίτηση.
 • 2ος τρόπος: Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης στο σύνδεσμο http://www.lib.auth.gr/el/node/1482/

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων δημιουργεί άμεσα τη σελίδα του μαθήματος και σας ενημερώνει σχετικά με απαντητικό e-mail.

Εγγραφή / διαχείριση φοιτητών

Γενικές πληροφορίες

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων του elearning.auth.gr είναι επιτρεπτή μόνο για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Α.Π.Θ. καθώς και για επιλεγμένους εξωτερικούς χρήστες (π.χ. για μαθήματα της δομής «Δια Βίου», προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με άλλους φορείς, σεμιναριακά μαθήματα κ.ά.)

Για μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Α.Π.Θ. οι διδάσκοντες μπορούν να επιλέξουν έναν από τους παρακάτω τρόπους πρόσβασης για τους φοιτητές τους :

 • Ελεύθερη πρόσβαση. Με αυτή την επιλογή μπορούν να δουν το αναρτημένο υλικό όλοι όσοι διαθέτουν Ιδρυματικό λογαριασμό ΑΠΘ χωρίς όμως να εγγράφονται στο μάθημα. Έτσι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του μαθήματος όπως η κατάθεση εργασιών, συμμετοχή σε on line quiz, forums κ.ά., ούτε να χρησιμοποιήσουν τα επικοινωνιακά εργαλεία του μαθήματος (π.χ. email). Επιπλέον, οι διδάσκοντες του μαθήματος δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιοι βλέπουν το μάθημά τους καθώς τα στοιχεία των επισκεπτών δεν καταγράφονται.
 • Σύνδεση με την ηλεκτρονική τάξη της Γραμματείας. Με αυτή την επιλογή πρόσβαση στο αναρτημένο υλικό θα έχουν μόνο όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία.
 • Αυτο-εγγραφή. Με αυτή την επιλογή μπορεί οποιοσδήποτε έχει Ιδρυματικό λογαριασμό Α.Π.Θ. να έχει πρόσβαση στο μάθημα αφού αυτοεγγραφεί. Έτσι τα στοιχεία του θα είναι διαθέσιμα στο διδάσκοντα μέσω της λίστας των εγγεγραμμένων χρηστών του μαθήματος.
 • Αυτο-εγγραφή με κωδικό πρόσβασης. Με αυτή την επιλογή μπορεί να αυτοεγγραφεί κανείς μόνον εάν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης που έχει θέσει ο διδάσκοντας του μαθήματος (και με την προϋπόθεση να είναι κάτοχος Ιδρυματικού λογαριασμού Α.Π.Θ.).
 • Εγγραφή φοιτητών από την Υπηρεσία μας. Σε αυτή την περίπτωση ο διδάσκοντας μπορεί να στείλει στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ένα αρχείο excel με τρεις στήλες: Επώνυμο, Όνομα, email για τους φοιτητές που επιθυμεί να εγγραφούν στο μάθημά του. Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων ολοκληρώνει την εγγραφή τους και αποστέλλει σχετικά ενημερωτικά emails. Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για μαθήματα με εξωτερικούς χρήστες (χωρίς Ιδρυματικό email) όπως για παράδειγμα τα μαθήματα της δομής Δια Βίου.

Σύνδεση του μαθήματός σας με τη λίστα των φοιτητών από τη γραμματεία

Σύνδεση του μαθήματός σας με τη λίστα των φοιτητών από τη γραμματεία (αρχείο pdf)

Αυτοεγγραφή φοιτητών στο μάθημά σας

Αυτοεγγραφή φοιτητών στο μάθημά σας (αρχείο pdf)

Πρόσβαση επισκέπτη

Πρόσβαση επισκέπτη (αρχείο pdf)

Δημιουργία ομάδων φοιτητών σε μάθημα

Δημιουργία ομάδων φοιτητών σε μάθημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν την ομάδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν

Πώς να ζητήσω από τους φοιτητές μου να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα

Πώς να ζητήσω από τους φοιτητές μου να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα

Βασικός σχεδιασμός μαθήματος

Πώς να διαχειριστείτε τις ενότητες του μαθήματος

Πώς να διαχειριστείτε τις ενότητες του μαθήματος (αρχείο pdf)

Πώς να αντιγράψετε υλικό και δραστηριότητες από ένα μάθημα σε ένα άλλο

Πώς να αντιγράψετε υλικό και δραστηριότητες από ένα μάθημα σε ένα άλλο (αρχείο pdf)

Προσθήκη περιεχομένου

Πώς να ανεβάσετε ένα αρχείο

Πώς να ανεβάσετε ένα αρχείο (αρχείο pdf)

Πώς να δημιουργήσετε φάκελο

Πώς να δημιουργήσετε φάκελο (αρχείο pdf)

Πώς να προσθέσετε υπερσύνδεσμο

Πώς να προσθέσετε υπερσύνδεσμο (αρχείο pdf)

Πώς να δημιουργήσετε ένα βιβλίο

Πώς να δημιουργήσετε ένα βιβλίο (αρχείο pdf)

Πώς να δημιουργήσετε ένα λεξικό

Πώς να δημιουργήσετε ένα λεξικό (αρχείο pdf)

Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki

Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki (αρχείο pdf)

Προσθήκη & Διαχείριση εργασιών

Πώς να αναθέσετε και να βαθμολογήσετε εργασίες

Πώς να αναθέσετε και να βαθμολογήσετε εργασίες (αρχείο pdf)

Πώς να κατεβάσετε τις εργασίες των φοιτητών στον υπολογιστή σας

Πώς να κατεβάσετε τις εργασίες των φοιτητών στον υπολογιστή σας (αρχείο pdf)

Συχνές ερωτήσεις για την Προσθήκη και Διαχείριση εργασιών

Συχνές ερωτήσεις για την Προσθήκη και Διαχείριση εργασιών

Έλεγχος λογοκλοπής

Πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής για εργασίες και posts των φοιτητών σας

Πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής για εργασίες και posts των φοιτητών σας (αρχείο pdf)

Βαθμολόγιο

Πώς να κατεβάσετε το βαθμολόγιο στον υπολογιστή σας

Πώς να κατεβάσετε το βαθμολόγιο στον υπολογιστή σας (αρχείο pdf)

Eπικοινωνιακά εργαλεία

Πώς να στείλετε email

Πώς να στείλετε email (αρχείο pdf)

Πώς να δημιουργήσετε forums

Πώς να δημιουργήσετε forums (αρχείο pdf)

Πώς να εξάγετε μια συζήτηση (forum) που πραγματοποιήθηκε στο elearning.auth.gr

Πώς να εξάγετε μια συζήτηση (forum) που πραγματοποιήθηκε στο elearning.auth.gr

Πώς να εισάγετε έναν σύνδεσμο για Zoom Meeting σε ένα μάθημα

Πώς να εισάγετε έναν σύνδεσμο για Zoom Meeting σε ένα μάθημα

Ημερολόγιο ηλεκτρονικού μαθήματος

Πώς να διαχειριστείτε το ημερολόγιο

Πώς να διαχειριστείτε το ημερολόγιο (αρχείο pdf)

Image for Creative Commons Attribution 4.0 International

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου παρέχεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται διαφορετική άδεια

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτωνΣύντομοι Οδηγοί

Τι ισχυει για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Τηλεκπαίδευση λόγω έκτακτων μέτρων καταπολέμησης κορωνοϊού

Πώς να ανεβάσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξή σας στο delos.it.auth.gr ώστε να τη διαθέσετε στο elearning, με αναστολή downloading

Πώς να ανεβάσετε απευθείας το αρχείο της βιντεοσκοπημένης διάλεξής σας στο elearning με αναστολή downloading

Πώς να εντοπίσετε υλικό με ελεύθερες άδειες στο διαδίκτυο

Προσθήκη και διαχείριση κουίζΣύντομοι Οδηγοί

Προσθήκη κατηγοριών στην τράπεζα ερωτήσεων

Δημιουργία κουίζ

Εισαγωγή ερωτήσεων σ'ένα κουίζ από την τράπεζα ερωτήσεων

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple Choice) - Μονής Απάντησης

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Multiple Choice) - Πολλαπλής Απάντησης

Ερωτήσεις Αντιστοίχισης (Matching)

Ερωτήσεις Μεταφοράς και Απόθεσης σε Κείμενο (Drag and Drop into text)

Ερωτήσεις Μεταφοράς και Απόθεσης σε Εικόνα (Drag and Drop into image)

Αριθμητικές Ερωτήσεις (Numerical)

Απλές Ερωτήσεις Υπολογιστικού Τύπου (Simple Calculated)

Ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (Calculated Multichoice)

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (Essay)

Συχνές ερωτήσεις για τα κουίζ

Οδηγίες για Safe Exam Browser

Γενικές ΠληροφορίεςElearning.auth.gr

Τι είναι το elearning.auth.gr

Στο δικτυακό τόπο elearning.auth.gr φιλοξενείται η ενοποιημένη ιδρυματική πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), η οποία απευθύνεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά και για τη διεξαγωγή μαθημάτων της δομής «Δια Βίου» εκπαίδευσης ή άλλων παρόμοιων εκπαιδευτικών δράσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης αποτελούν:

 • Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού
 • Ανάθεση και υποβολή εργασιών
 • Έλεγχος εργασιών για λογοκλοπή
 • Οργάνωση online τεστ
 • Οργάνωση διάφορων τύπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως forum, wiki, blog
 • Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στις διάφορες δραστηριότητες
 • Δημιουργία ανακοινώσεων και μαζική αποστολή αυτών στους φοιτητές
 • Διεξαγωγή σύγχρονων τηλεδιασκέψεων μέσω του συστήματος BigBlueButton

Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίζεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στην πλατφόρμα του Moodle και έκτοτε υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Για τα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στο elearning.auth.gr υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης οθόνης με χρήση του προγράμματος NVDA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα στο περιβάλλον του Moodle, στο οποίο στηρίζεται η υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων πατήστε εδώ.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


Σεμινάρια χρήσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Moodle
Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά.