Σύντομοι οδηγοί χρήσηςΜαθήματα

Πώς να εγγραφείτε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα

Πώς να εγγραφείτε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα (αρχείο pdf)

Εργασίες

Πώς να ανεβάσετε μία εργασία

Πώς να ανεβάσετε μία εργασία (αρχείο pdf)

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις φοιτητών

Συχνές ερωτήσεις φοιτητών (αρχείο pdf)

Πρόσβαση επισκέπτη

Πρόσβαση επισκέπτη

Πρόσβαση επισκέπτη (αρχείο pdf)

Προστασία προσωπικών δεδομένων και τηλεκπαίδευση

Προστασία προσωπικών δεδομένων και τηλεκπαίδευση

Προστασία προσωπικών δεδομένων και τηλεκπαίδευση (αρχείο pdf)

Σύντομος οδηγός χρήσης του elearning.auth.gr για φοιτητές

Σύντομος οδηγός χρήσης του elearning.auth.gr για φοιτητές

Σύντομος οδηγός χρήσης του elearning.auth.gr για φοιτητές (αρχείο pdf)

Η χρήση του Safe Exam Browser

Η χρήση του Safe Exam Browser για φοιτητές

Η χρήση του Safe Exam Browser (αρχείο pdf)

Γενικές ΠληροφορίεςElearning.auth.gr

Τι είναι το elearning.auth.gr

Στο δικτυακό τόπο elearning.auth.gr φιλοξενείται η ενοποιημένη ιδρυματική πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), η οποία απευθύνεται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ιδρύματος.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που μπορεί να υποστηρίξει όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου αποτελεσματικά και για τη διεξαγωγή μαθημάτων της δομής «Δια Βίου» εκπαίδευσης ή άλλων παρόμοιων εκπαιδευτικών δράσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης αποτελούν:

  • Διάθεση εκπαιδευτικού υλικού
  • Ανάθεση και υποβολή εργασιών
  • Έλεγχος εργασιών για λογοκλοπή
  • Οργάνωση online τεστ
  • Οργάνωση διάφορων τύπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως forum, wiki, blog
  • Αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών στις διάφορες δραστηριότητες
  • Δημιουργία ανακοινώσεων και μαζική αποστολή αυτών στους φοιτητές
  • Διεξαγωγή σύγχρονων τηλεδιασκέψεων μέσω του συστήματος BigBlueButton

Η υλοποίηση της υπηρεσίας βασίζεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στην πλατφόρμα του Moodle και έκτοτε υποστηρίζεται από τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας