Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3D ANIMATION: AUTODESK MAYA» έχει ως σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα στις/στους επιμορφούμενες/ους να αποκτήσουν όλες εκείνες τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανές/οί να παράξουν τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια. Αυτό θα γίνει, αξιοποιώντας τo Autodesk Maya (ένα από τα πλέον πανίσχυρα εργαλεία software της σύγχρονης οπτικοακουστικής βιομηχανίας), το οποίo αποτελεί τον κεντρικό άξονα της επιμόρφωσης.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες θεωρίες γύρω από τον οπτικοακουστικό γραμματισμό/γραμματισμό στα μέσα (media literacy).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή στα κινηματογραφικά είδη μέσα από ιστορική μελέτη και θεωρητική ανάλυση κλασικών και σύγχρονων παραδειγμάτων. Το πρόγραμμα συζητά τις πιο βασικές θεωρίες του είδους και εξετάζει τα κύρια ερωτήματα και ζητήματα τα οποία ανέδειξαν. Υπογραμμίζεται η σημασία της πολύπλευρης και ιστορικής μελέτης των ειδών και η προσέγγισή τους ως ευμετάβλητες, πολιτισμικές και κοινωνικές διαδικασίες. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στα πιο σημαντικά παραδείγματα κινηματογραφικών ειδών και παρουσιάζει την ιστορική τους διαμόρφωση, την πολιτισμική τους λειτουργία και τις μορφικές, στιλιστικές και αφηγηματικές τους συμβάσεις. Ειδικότερα, μελετώνται τα εξής είδη: μιούζικαλ, τρόμος, γουέστερν, ρομαντική κομεντί και επιστημονική φαντασία, δημοφιλή είδη που αποτελούν επίσης και αντικείμενο εκτενούς διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τη διαδικασία της φιλμικής ανάλυσης, μέσα από ασκήσεις και αναλύσεις.

Το μάθημα εξετάζει τις αναπαραστάσεις του κοινωνικού φύλου στον Αμερικάνικο κινηματογράφο από την εποχή του βωβού μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους απεικονίζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι διάφοροι τύποι εκπαιδευτικών μέσα από το είδος των School movies της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανάδειξη των τρόπων απεικόνισης θα γίνει με όρους σημειωτικής και κωδίκων (σημασιολογικά/συντακτικά στοιχεία) ως μεθοδολογικά εργαλεία οπτικοακουστικού εγγραμματισμού. Η χρήση της σημειωτικής θα απαρτίζεται από αναφορές σε ταινίες απαρχής της εμφάνισης του κινηματογράφου, εμπεριέχοντας και συνδυάζοντας την εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά συστήματα με την ιδεολογία, τη γεωπολιτική, τις οικονομικοκοινωνικές συνθήκες των αφηγήσεων, καθώς και με αυτή καθ’ αυτή την κινηματογραφική παραγωγή. Οι επιλεγόμενες προς ανάλυση ταινίες θα προέρχονται από όλα τα μέρη του πλανήτη [Αμερική, Ευρώπη, (πρώην) Σοβιετική Ένωση, Αφρική, Ασία] και θα καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους της σχετικής κινηματογραφικής παραγωγής.