Συχνές ερωτήσεις για εκπαιδευόμενους / εκπαιδευόμενες

Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να γραφτείτε σε μάθημα που φιλοξενείται στο elearning.auth.gr είναι απόφαση που παίρνει ο/η αντίστοιχος/-η διδάσκων/διδάσκουσα και μπορεί να είναι ένας από τους παρακάτω:

  • σύνδεση με τη γραμματεία (εγγράφονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό μάθημα όλοι όσοι το έχουν δηλώσει στη γραμματεία),
  • αυτοεγγραφή (με ή χωρίς κωδικό τον οποίο σας ανακοινώνει ο ίδιος ο/η διδάσκων/διδάσκουσα),
  • ελεύθερη πρόσβαση για όλους (σε αυτήν την περίπτωση με ένα απλό κλικ στον τίτλο βλέπετε το περιεχόμενο του μαθήματος).

(Για να δείτε οδηγίες για τους τρόπους εγγραφή σε ένα μάθημα επιλέξτε εδώ ενώ για οδηγίες για την ελεύθερη πρόσβαση επιλέξτε εδώ)

Επομένως, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες των μαθημάτων για να δείτε με ποιον τρόπο θα μπορείτε να γραφτείτε σε αυτά και να δείτε το περιεχόμενό τους.

Για να απεγγραφείτε από ένα μάθημα θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήστε με τον/την αντίστοιχο/αντίστοιχη διδάσκων/διδάσκουσα ζητώντας την απεγγραφή σας από αυτό.


Διαφορετικά, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους οπότε και γίνονται οι μαζικές διαγραφές χρηστών/χρηστριών για όσα από τα ηλεκτρονικά μαθήματα το επιθυμούν οι διδάσκοντες/διδάσκουσες.

Για να απεγγραφείτε από μάθημα που έχετε κάνει αυτοεγγραφή, μπορείτε:

  • είτε να απεγγραφείτε οι ίδιοι/ίδιες από το μάθημα επιλέγοντας  «Ακύρωση της εγγραφής μου στο μάθημα... » που θα βρείτε πάνω αριστερά στην αρχική οθόνη του μαθήματος και στο μενού «Διαχείριση»,
  • είτε να στείλετε email στο elearning@auth.gr από το ιδρυματικό σας email αναφέροντας ότι κάνατε κατά λάθος αυτοεγγραφή και επιθυμείτε την απεγγραφή σας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε και τον ακριβή τίτλο του ηλεκτρονικού μαθήματος από το οποίο θέλετε να σας απεγγράψουμε.

 

Η απεγγραφή σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα από την υπηρεσία μας και θα σας ενημερώσουμε μέσω email.

Προσοχή! Aπαραίτητη προϋπόθεση για την απεγγραφή σας είναι να μην έχετε συμμετάσχει σε καμία δραστηριότητα του μαθήματος.

Η δήλωση ενός μαθήματος στη γραμματεία δε σημαίνει απαραίτητα ότι θα βρεθείτε αυτόματα εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη και στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα. Έτσι, ένα μάθημα που το έχετε δηλώσει στη γραμματεία μπορεί να μην εμφανίζεται στο μενού «Τα μαθήματά μου».

 

Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό είναι οι εξής:

  • μπορεί να μην υπάρχει στο elearning.auth.gr το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα! Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του elearning.auth.gr για τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες γι΄αυτό μπορεί να μην έχει δημιουργήσει το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα,
  • μπορεί, ενώ το ηλεκτρονικό μάθημα υπάρχει στο elearning.auth.gr, ο/η διδάσκων/διδάσκουσα να μην το χρησιμοποιεί για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος,
  • μπορεί ο/η διδάσκων/διδάσκουσα να μην έχει συνδέσει το ηλεκτρονικό του μάθημα με τη γραμματεία ή να έχει επιλέξει κάποιον άλλον τρόπο εγγραφής των φοιτητών/φοιτητριών του στο ηλεκτρονικό μάθημα π.χ. με Αυτοεγγραφή. Καλό είναι να φροντίσετε να ενημερωθείτε σχετικά από τους/τις διδάσκοντες/διδάσκουσες.

Για τους τρόπους εγγραφής σας σε μάθημα δείτε τον αντίστοιχο οδηγό "Πώς να εγγραφείτε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα".

Στην περίπτωση που εμφανιστεί το συγκεκριμένο μήνυμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον/την διδάσκοντά/διδάσκουσά σας, ώστε να σας ενημερώσει αν προσφέρει το μάθημά του στο elearning για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και ποιον τρόπο εγγραφής φοιτητών (π.χ. σύνδεση με τη γραμματεία, αυτοεγγραφή κ.α.) έχει επιλέξει.

Η απεγγραφή των εκπαιδευόμενων από ένα μάθημα είναι αρμοδιότητα του/της αντίστοιχου/αντίστοιχης διδάσκοντα/διδάσκουσας. Εκείνος/Εκείνη αποφασίζει ποιοι/ποιεςκαι πότε θα έχουν πρόσβαση σε κάποιο μάθημά του/της καθώς επίσης και τη χρονική στιγμή που αυτοί θα απεγγραφούν.

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων δεν απεγγράφει χρήστες/χρήστριες από τα μαθήματα χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων/διδασκουσών δεδομένου ότι με την απεγγραφή τους θα διαγραφούν τυχόν εργασίες ή βαθμολογίες που συνδέονται με την εγγραφή τους και τις οποίες ο/η διδάσκων/διδάσκουσα του μαθήματος μπορεί ακόμη να χρειάζεται.

Έτσι, αν βλέπετε στο μενού «Τα μαθήματά μου» ένα μάθημα που έχετε περάσει, αυτό συμβαίνει επειδή ο/η διδάσκων/διδάσκουσα του συγκεκριμένου μαθήματος έχει αποφασίσει να παραμένετε εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες σε αυτό.

Συνδεθείτε στο https://webmail.auth.gr/ χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και στη συνέχεια ελέγξτε:

  • Αν έχετε μηνύματα από το elearning στην κατηγορία «Ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία/Spam email».

faqs email

 

  • Αν έχετε προσθέσει τη διεύθυνση elearning@auth.gr στη «Μαύρη Λίστα» (Black list) των email σας. Για να το ελέγξετε αυτό θα πρέπει να επιλέξετε «Κανόνες», μετά «Επιλογές για Κανόνες» και στη συνέχεια «Μαύρη λίστα» όπως φαίνεται στα κόκκινα πλαίσια στα στιγμιότυπα οθόνης που ακολουθούν.

faqs students email rules

 

faqs students email forRules

 

faqs students blackList

Με την ίδια διαδικασία ελέγξτε την «Λευκή Λίστα»(White list). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το email noreply@auth.gr θα χρειαστεί να το προσθέσετε στη Λευκή Λίστα/ White List https://accounts.auth.gr/mail/mailAntispamSimple.php (Add noreply@auth.gr).