Εργαλεία επικοινωνίας

Πώς να στείλετε emails μέσω του elearning χρησιμοποιώντας το Quickmail

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να στείλετε email στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες του μαθήματός σας καθώς και στον/στην διδάσκοντα/διδάσκουσα αυτού.