Σύντομοι οδηγοί χρήσης

Περιγραφή κατηγορίας

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται σύντομοι οδηγοί για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Εγκατάσταση και χρήση του safe exam browser για υποβολή προσπάθειας σε κουίζ

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Safe Exams Browser.

Πώς να κάνω ανάρτηση στo φόρουμ του μαθήματος

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να συμμετάσχετε και να κάνετε αναρτήσεις στα φόρουμς του μαθήματός σας στο elearning.

Πώς να εγγραφείτε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα του elearning.

Πώς να καταθέσετε μία εργασία

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να καταθέσετε μία εργασία σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα του elearning.

Πώς να έχετε πρόσβαση σε ένα μάθημα ως επισκέπτης/επισκέπτρια

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση σε ένα μάθημα μέσω της πρόσβασης επισκέπτη/επισκέπτριας.