Σελίδα: () 1 2

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος. Επίσης μελετώνται θέματα ολυμπιακής παιδείας και του ευ αγωνίζεσθαι.

ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής/τρια τη φυσική αγωγή σπουδαίων πολιτισμών της αρχαιότητας, όπως επίσης τη θέση που κατείχε η φυσική αγωγή και αθλητισμός γενικότερα κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Δίδεται έμφαση στη διάδοση των αρχαίων γιορτών που συνδυάζονταν με αθλητικούς αγώνες. Μελετούνται οι σπουδαιότερες αθλητικές γιορτές, τα αγωνίσματα και τα προβλήματα των αρχαίων αγώνων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητικό συναγωνισμό των αρχαίων λαών και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Επιδιώκεται επίσης η κατανόηση της βαρύτητας που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις αθλητικές τους γιορτές και ιδιαίτερα στους πανελλήνιους αγώνες. Επίσης επιδιώκεται να γνωρίσουν οι φοιτητές-ιες τις αρχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τις φιλοσοφικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί σώματος, ψυχής, φυσικής αγωγής και αθλητικού συναγωνισμού. Επίσης σχολιάζονται τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τους σύγχρονους αθλητές-ιες.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0227

Υπεύθυνος: Θ. Μεταξάς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 11

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 4ο/7ο

Κωδικός μαθήματος: 17

Υπεύθυνος: Ε. Ιωαννίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 126

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0163 & ΕΠΟ 226

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Κωδικός μαθήματος: 382

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 5

Σελίδα: () 1 2