ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ.

Κωδικός μαθήματος: 17

Υπεύθυνος: Ε. Ιωαννίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: 11

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2,0

Εξάμηνο: 4ο/7ο

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ022

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4,6,8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0227. Υπεύθυνος: A. Ροδαφηνός. Ώρες/ εβδομάδα: 2. Πιστωτικές μονάδες: 2. Εξάμηνα: 2, 4, 6, 8

Το μάθημα αυτό θα σας φανεί εξαιρετικά ενδιαφέρον αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις συνεχείς εξελίξεις των νέων τεχνολογιών (ΝΤ) και του ψηφιακού υλικού και να εξοικειωθείτε με μια ποικιλία εργαλείων ώστε να μπορείτε να τα αξιοποιείτε αποτελεσματικά στα πλαίσια της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, στους τομείς της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της διαχείρισης, της επικοινωνίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Εβδ. Θεματολογία
Μέρος I Εισαγωγή
1 H τεχνολογία στη ΦΑA
Μέρος II Τεχνολογίες για τη διαχείριση τάξεων και ομάδων και επικοινωνία
2 Τεχνολογίες για τη διαχείριση τάξεων και ομάδων
3 Τεχνολογίες επικοινωνίας
Μέρος III Τεχνολογίες για την εκπαίδευση
4 Τεχνολογίες για την εκπαίδευση στην διδασκαλία και την αγωγή υγείας
5 Τεχνολογίες για υποκίνηση
6 Τεχνολογίες για τη διά βίου υγεία και τη φυσική κατάσταση
7 Κάλυψη ειδικών αναγκών και ικανοτήτων μέσω της τεχνολογίας
8 Online instruction και απομακρυσμένη εποπτεία
Μέρος IV Τεχνολογίες για αξιολόγηση
9 Wearables και άλλες μορφές τεχνολογίας για αξιολόγηση
10 Τεχνολογίες αναμετάδοσης, ψηφιακή εγγραφή και επεξεργασία βίντεο
Μέρος V Τεχνολογία για την επαγγελματική εξέλιξη
11 Τεχνολογία για την επαγγελματική εξέλιξη
12 Ανασκόπηση-Παρουσίαση εργασιών

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.

Σκοπός: Να δώσει και να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες όλες τις σύγχρονες, θεωρητικές, πρακτικές, μεθοδικές, οργανωτικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να οργανώσουν και να διδάξουν την Πάλη ως μέσο Φυσικής αγωγής και αθλητισμού στην εκπαίδευση, στους αθλητικούς συλλόγους, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας

Σκοπός: Να δώσει και να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες όλες τις σύγχρονες θεωρητικές, πρακτικές, μεθοδικές, οργανωτικές και επιστημονικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να οργανώσουν και να διδάξουν την πάλη στους αθλητικούς συλλόγους, στα κλιμάκια, στις εθνικές ομάδες, καθώς και να οργανώσουν και να διευθύνουν την ανάπτυξη της πάλης στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος.

Παρουσιάζονται θέματα φυσικής αγωγής και στοιχεία φιλοσοφίας. Σκοπός είναι να ερμηνευθούν οι σκοποί της φυσικής αγωγής του παρελθόντος προκειμένου να κατευθυνθεί η προσοχή μας στην αντιμετώπιση προβλημάτων του μέλλοντος. Επίσης μελετώνται θέματα ολυμπιακής παιδείας και του ευ αγωνίζεσθαι.