Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0160

Υπεύθυνος: Η. Κόλλιας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2,4,6,8

ΝΤ2017 διαλεξεις.pdfΝΤ2017 διαλεξεις.pdf

Κωδικός μαθήματος: Ε06-449

Υπεύθυνος:

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ036

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Το μάθημα της Ελεύθερης Επιλογής της Αντιπτέρισης (Badminton) θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη 12:30-2 στο Πανεπιστημιακό γυμναστήριο. Μέγιστος αριθμός φοιτητών: 25.