Η διπλωματική εργασία κατοχυρώνεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής (6 ECTS). Η διπλωματική εργασία είναι ατομική (δεν μπορεί να έχει περισσότερους από ένα συγγραφείς). Ελάχιστος χρόνος αποπεράτωσής της είναι οι 6 μήνες. Η εργασία πρέπει να έχει τη μορφή επιστημονικής μελέτης και, όταν ολοκληρωθεί, παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η βιβλιοθήκη παρέχει βεβαίωση κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τη βιβλιοθηκονόμο σε δύο αντίγραφα. Από αυτά, το ένα παραμένει στη βιβλιοθήκη, ενώ το άλλο κατατίθεται από τον επιβλέποντα στη Γραμματεία μαζί με τη βαθμολογία. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με 3 μαθήματα της ομάδας 4 «Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής». Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να εμβαθύνουν επιστημονικά σε κάποιο πρακτικό ή θεωρητικό αντικείμενο και να συγγράφουν επιστημονικό κείμενο.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠΟ256/7

Υπεύθυνος: Ε. Κοσμίδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2

Εξάμηνο: 7

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0163 & ΕΠΟ 226

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Η μεθοδική διδασκαλία της τεχνικής του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης στις αναπτυξιακές ηλικίες (6 - 18 ετών με εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Η μεθοδική διδασκαλία της τακτικής του ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης στις αναπτυξιακές ηλικίες (6 - 18 ετών με εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Η «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής I» του 3ου εξαμήνου είναι μάθημα εφαρμογής, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Β' έτους σπουδών του Τμήματος.

Η «Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής II» του 4ου εξαμήνου είναι μάθημα εφαρμογής, με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ανήκει στα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του Β' έτους σπουδών του Τμήματος.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΙΔΕΩΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΙΓΑΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΏΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ.

ΜΕΛΕΤΟΥΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κωδικός μαθήματος: 382

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 126

Υπεύθυνος: Χ. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1

Εργονομία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, υγείας και ευεξίας μέσω της συμβολής της στο σχεδιασμό εργαλείων, μηχανών, μεθόδων και περιβάλλοντος εργασίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητικό συναγωνισμό των αρχαίων λαών και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Επιδιώκεται επίσης η κατανόηση της βαρύτητας που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις αθλητικές τους γιορτές και ιδιαίτερα στους πανελλήνιους αγώνες. Επίσης επιδιώκεται να γνωρίσουν οι φοιτητές-ιες τις αρχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τις φιλοσοφικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί σώματος, ψυχής, φυσικής αγωγής και αθλητικού συναγωνισμού. Επίσης σχολιάζονται τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τους σύγχρονους αθλητές-ιες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητικό συναγωνισμό των αρχαίων λαών και ιδιαίτερα των Ελλήνων. Επιδιώκεται επίσης η κατανόηση της βαρύτητας που έδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στις αθλητικές τους γιορτές και ιδιαίτερα στους πανελλήνιους αγώνες. Επίσης επιδιώκεται να γνωρίσουν οι φοιτητές-ιες τις αρχές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, τις φιλοσοφικές απόψεις των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων περί σώματος, ψυχής, φυσικής αγωγής και αθλητικού συναγωνισμού. Επίσης σχολιάζονται τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών από τους σύγχρονους αθλητές-ιες.

ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΑΙ Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΝΟΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΌΝΟΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής/τρια τη φυσική αγωγή σπουδαίων πολιτισμών της αρχαιότητας, όπως επίσης τη θέση που κατείχε η φυσική αγωγή και αθλητισμός γενικότερα κατά την αρχαιοελληνική περίοδο. Δίδεται έμφαση στη διάδοση των αρχαίων γιορτών που συνδυάζονταν με αθλητικούς αγώνες. Μελετούνται οι σπουδαιότερες αθλητικές γιορτές, τα αγωνίσματα και τα προβλήματα των αρχαίων αγώνων.