Αφορά σε μάθημα ελεύθερης επιλογής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ και αναφέρεται σε θέματα κινητικής ανάπτυξης και μάθησης κινητικών δεξιοτήτων του ανθρώπου από την γέννηση μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής και πραγματεύεται τις οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες των στελεχών που διαχειρίζονται αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0225

Υπεύθυνος: Φ. Μαυροβουνιώτης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0224

Υπεύθυνος: Φ. Γιαγκουδάκη

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5, 7

ΗΜΕΡΑ - ΩΡΑ - ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρητικό μάθημα ελεύθερης επιλογής που προσφέρεται στους φοιτητές-τριες τόσο στο χειμερινό όσο και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών (7ο και 4ο εξάμηνο αντίστοιχα)

Το μάθημα στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εξάμηνο (7ο) θα γίνεται κάθε Τρίτη12:30 με 14:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ  2 της ΤΑΞΥΠ.

Το μάθημα στο ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο (4ο) θα γίνεται κάθε Τρίτη12:30 με 14:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ  2 της Θέρμης στο γυάλινο κτίριο.

 

Η παρουσία όλων των ενδιαφερομένων στο πρώτο μάθημα είναι απαραίτητη.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Σκοπός: Η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ. Η δυνατότητα χρήσης πακέτων λογισμικού  (επεξεργασία κειμένου, δημιουργία-χρήση παρουσιάσεων, πίνακες-λογιστικά φύλλα,  βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο). Η μελέτη της χρήσης του διαδικτύου για την έρευνα και άντληση πληροφοριών στη Φυσική Αγωγή και στις αθλητικές επιστήμες. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργίας εργασιών μέσω Η/Υ και η δυνατότητα ορθής παρουσίασής τους.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0139

Υπεύθυνος: Γ. Τζέτζης

Ώρες/ εβδομάδα: 3

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0166

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας Καθηγητής

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 2

Εξάμηνο: 4ο & 7ο

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0167

Υπεύθυνος: Δ. Μαμελετζή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4 και 7

Κωδικός μαθήματος: 099/4

Υπεύθυνος: Μαμελετζή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4 και 7

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που αφορούν στη διδασκαλία κινητικών δραστηριοτήτων και αγωνισμάτων στο νερό σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), με στόχο την αποκατάσταση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την ψυχαγωγία και την κοινωνική τους ένταξη.

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0168

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 1, 3, 5, 7

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0129

Υπεύθυνος: Γ. Γρούιος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3, 5, 7

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0228

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Διδάσκων: Α. Τσιάλης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 7o

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0161

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8