Ειδικότητα ρυθμική γυμναστική ΙΙ

Κωδικός μαθήματος: Ε37

Υπεύθυνος: Κ. Αλεξανδρής

Κωδικός μαθήματος: E01-449

Υπεύθυνος: Θεοδοσίου Αργύριος

Εξάμηνο: 7ο

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο μάθημα της Αντισφαίρισης Ι οι φοιτητές/τριες: Θα γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του αθλήματος και τα χαρακτηριστικά του απαραίτητου εξοπλισμού. Θα είναι ικανοί να εκτελούν και να διδάσκουν τα βασικά χτυπήματα της αντισφαίρισης (forehand, backhand, service, volley, smash, lob). Θα είναι ικανοί να συνθέτουν διδακτικές μονάδες εφαρμόζοντας τις θεωρητικές αρχές της μεθοδικής διδασκαλίας της αντισφαίρισης. Θα γνωρίζουν και θα μπορούν να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της αντισφαίρισης. Θα γνωρίζουν και θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της τακτικής του μονού παιχνιδιού.

Κωδικός μαθήματος: E01-499

Υπεύθυνος: Θεοδοσίου Αργύριος

Εξάμηνο:8ο

Σποπός του μαθήματος της Αντισφαίρισης ΙΙ είναι η εμβάθυνση των γνώσεων που έχουν αποκομίσει οι φοιτητές/τριες κατά το προηγούμενο εξάμηνο σχετικά με το άθλημα της αντισφαίρισης. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους οι φοιτητές/τριες: Θα είναι ικανοί να εκτελούν και να διδάσκουν τα ειδικά χτυπήματα της αντισφαίρσης (topspin, slice, sidespin). Θα γνωρίζουν τα στοιχεία της ειδικής φυσικής κατάστασης της αντισφαίρισης και θα είναι ικανοί να συνθέσουν προπονητικές μονάδες ανάπτυξης τους. Θα έχουν αναπτύξει την ικανότητα τροφοδοσίας και θα είναι ικανοί να προσαρμόζουν την διδασκαλία της αντισφαίρισης στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες των αθλουμένων (παιδική ηλικία, μαζικός αθλητισμός). Θα γνωρίζουν και θα μπορούν να εφαρμόζουν την τακτική του διπλού παιχνιδιού και θα είναι ικανοί να οργανώσουν αγώνες αντισφαίρισης.

Κωδικός μαθήματος: Ε22

Υπεύθυνος: Β. Τσιμάρας

Ε22 - Αυτισμός.pdfΕ22 - Αυτισμός.pdf

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων προπόνησης της Ολυμπιακής Άρσης Βαρών, την τεχνική ανάλυση και εκτέλεση των ασκήσεων της, καθώς και η τεχνική εκμάθηση και ο προπονητικός προγραμματισμός τους και η εφαρμογή τους στα διάφορα αθλήματα.

Κωδικός μαθήματος: Ε03

Υπεύθυνος: Θεοφάνης Σιάτρας

Πιστωτικές μονάδες: 13

Κωδικός μαθήματος: Ε38-499

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: Ε34-449

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: Ε34-499

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Μάθημα: Ειδικότητα κλασικού αθλητισμού Ι

Κωδ. Μαθήματος: 449-Ε06      

Εξάμηνο: 7ο

Πιστωτικές Μονάδες / φόρτος εργασίας: 16 / 480 ώρες

Συντονιστής του μαθήματος: Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής. (bpanouts@phed.auth.gr

Διδάσκοντες:    

Πανουτσακόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής (bpanouts@phed.auth.gr)

Παράσχος Ηλίας, Ε.Ε.Π. (parasxos@phed.auth.gr)

 

Φοίτηση: Είναι μάθημα ειδικότητας υποχρεωτικής παρακολούθησης και περιέχει 9 διδακτικές ώρες θεωρίας και εφαρμογής ανά εβδομάδα (από 3 ώρες στις ενότητες Άλματα, Δρόμοι και Ρίψεις). Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η φοίτηση των φοιτητών και φοιτητριών στο μάθημα ως προς την παρακολούθηση, θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το 70% των ωρών διδασκαλίας συνολικά στη θεωρία και την πράξη. Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση διατηρείται έως ότου πραγματοποιηθεί επιτυχημένη εξέταση.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές –τριες:

  • θα γνωρίζουν την τεχνική όλων των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού
  • θα γνωρίζουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας των βασικών τεχνικών των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού
  • θα μπορούν να εντοπίζουν και να διορθώνουν λάθη τεχνικής όλων των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού

Κωδικός μαθήματος: Ε06-499

Συντονιστής μαθήματος: Βασίλειος Πανουτσακόπουλος

Μεθοδολογία εκμάθησης τεχνικών του τζούντο ειδικές μορφές προπόνησης ειδική προπονητική παιδαγωγικά παιχνίδια με κινητικά στοιχεία του τζουντο.

Μεθοδολογία εκμάθησης συνδυασμένων τεχνικών και αντί τεχνικών. Τεστ αξιολόγησης αθλητών του τζούντο. Αξιολόγηση της προπονητικής μονάδας. Τακτική και τεχνική ανάλυση αγώνων και αθλητών.

Κωδικός μαθήματος: Ε15-449

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: Ε15-499

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Σκοπός: να ολοκληρώσουν οι φοιτητές/τριες τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητές τους σε ότι αφορά όλες τις αγωνιστικές απαιτήσεις (αγώνες, φόρμες-Tull, θραύσεις, αυτοάμυνες) του TAE KWON DO - ITF, ώστε να μπορούν ως προπονητές/τριες να προετοιμάσουν ολοκληρωμένα αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνιστικών κατηγοριών και ηλικιών, με σκοπό την συμμετοχή σε αγώνες.

Σκοπός: να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητες, ώστε να μπορούν να διδάξουν ολοκληρωμένα το TAE KWON DO - ITF με την προοπτική της αθλητικής ενασχόλησης στην παιδική και εφηβική ηλικία, καθώς και σε ασκούμενους όλων των ηλικιών με την προοπτική της ευχάριστης και ασφαλούς δια βίου άσκησης (αυτοάμυνα, φυσική δραστηριότητα).

Σκοπός: να ολοκληρώσουν οι φοιτητές/τριες τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητές τους, ειδικότερα σε ότι αφορά τις αγωνιστικές απαιτήσεις του σύγχρονου Ολυμπιακού TAEKWONDO-WTF, ώστε να μπορούν ως προπονητές/τριες να προετοιμάσουν ολοκληρωμένα αθλητές και αθλήτριες όλων των αγωνιστικών κατηγοριών και ηλικιών, με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης και την συμμετοχή σε αγώνες.