Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0145

Υπεύθυνος: Κουιδή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: 088Κ

Υπεύθυνος: Μπάσσα Ελένη

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες:

Εξάμηνο:

 

Κωδικός μαθήματος: 02ΑΚ

Υπεύθυνος: Κ. Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: 58

Υπεύθυνος: Θ. Νικοδέλης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5

Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πώς οι βιοχημικές μετρήσεις στο αίμα αθλητών/-ριών ή, γενικότερα, αθλουμένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της κατάστασης υγείας, την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης και της απόδοσής τους, καθώς και τη διαπίστωση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας του προγράμματος προπόνησης που ακολουθούν. Το μάθημα είναι κατά βάση θεωρητικό, αλλά περιλαμβάνει κι ένα πρακτικό μέρος.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΠΟ 128)

 Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου της κατεύθυνσης «Αγωνιστικός Αθλητισμός».

Σκοπός είναι να βοηθήσει τον φοιτητή,

να κατανοεί τις βασικές αρχές που διέπουν την σύνθεση και την παραγωγή της κίνησης

να σκέφτεται κριτικά και να διακρίνει τα φυσιολογικά συστήματα που υποστηρίζουν την παραγωγή της κίνησης

να εξηγεί τους μηχανισμούς παραγωγής και εκτέλεσης σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων

να εφαρμόζει τις γνώσεις του με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης σύνθετων κινητικών/αθλητικών δεξιοτήτων

να συνθέτει τις γνώσεις του για την καθοδήγηση της άσκησης ατόμων με κινητικά προβλήματα ή αθλητών

να χρησιμοποιεί τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας για την διερεύνηση και την αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης/συμπεριφοράς

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0146Κ

Υπεύθυνος: Θ. Μεταξάς

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3-8

Κωδικός μαθήματος: 064Κ

Υπεύθυνος: Ταγαράκης Χρήστος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4-8

Κωδικός μαθήματος: 087Κ

Υπεύθυνος: Μάνου Βασιλική

Ώρες/ εβδομάδα

Πιστωτικές μονάδες:

Εξάμηνο

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0159Κ

Υπεύθυνος: Χ. Tζορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 6, 8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0149Κ

Υπεύθυνος: Χρήστος Γαλαζούλας

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0231Κ

Υπεύθυνος: Μάνου Βασιλική, Επίκουρη καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος:ΕΠ0220Κ

Υπεύθυνος: Ε. Κουιδή

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος:076Κ

Υπεύθυνος: Χ.Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα:

Πιστωτικές μονάδες

Εξάμηνο:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές διαφορές μεταξύ της κινητικής συμπεριφοράς, του κινητικού ελέγχου της κινητικής μάθησης και της κινητικής ανάπτυξης. Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης και ανάπτυξης. Τέλος να μπορούν να εφαρμόσουν τις θεωρίες στην πράξη προκειμένου να καθοδηγήσουν και να διδάξουν με στόχο τη βελτίωση και τη μάθηση της ανθρώπινης απόδοσης.