Κωδικός μαθήματος: 232

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 319

Υπεύθυνος: Ε. Κουϊδή

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 130

Υπεύθυνος: X. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός μαθήματος: 229

Υπεύθυνος: Χατζητάκη Βασιλεία 

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 3

Το μάθημα «Βιοκινητική» διδάσκεται στο Β’ έτος σπουδών.  Η Βιοκινητική είναι η επιστήμη που μελετά την κίνηση του σώματος, στο χώρο και στον χρόνο όπου εξελίσσεται, από την άποψη της εφαρμογής των φυσικών νόμων επάνω σ' αυτήν. Η μελέτη αυτή εστιάζει σε δύο παράγοντες: το ανθρώπινο σώμα και την μηχανική. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τους νόμους της μηχανικής που προσδιορίζουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης κίνησης 
 • να γνωρίζει τις έννοιες που απαιτούνται για την περιγραφή της κίνησης, τις εξωτερικές δυνάμεις που δρουν στο ανθρώπινο σώμα, τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα στο ανθρώπινο σώμα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της κίνησης
 • να εφαρμόζει τις έννοιες της μηχανικής στην αξιολόγηση της κίνησης για την βελτίωση της απόδοσης βασικών και εξειδικευμένων (αθλητικών) δεξιοτήτων
 • να συνθέτει τις γνώσεις της μηχανικής και του ανθρώπινου σώματος για την καθοδήγηση της άσκησης με στόχο την βελτίωση της κινητικής απόδοσης
 • να χρησιμοποιεί τα όργανα και τις μεθόδους της βιοκινητικής ανάλυσης για την διερεύνηση και την αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης

Λέξειςκλειδιάγιααναζήτησηστοδιαδίκτυο: biomechanics, neuromechanics, mechanics of human movement, kinematic analysis, dynamics, sports biomechanics, muscle mechanics, motor control, movement dynamics 

Πληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Βιοκινητική 2022 2023.pdfΠληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Βιοκινητική 2022 2023.pdf

Κωδικός μαθήματος: 280

Υπεύθυνος: Β. Μούγιος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6

Εξάμηνο: 4

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-ήτριες θα είναι σε θέση να

 • (α) παραθέτουν τις κύριες βιολογικές ουσίες στο ανθρώπινο σώμα και τα θρεπτικά συστατικά στην ανθρώπινη διατροφή,
 • (β) περιγράφουν τον μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών και τη χρήση τους στον ενεργειακό μεταβολισμό κατά την άσκηση,
 • (γ) περιγράφουν τις βιοχημικές διεργασίες στο νευρικό και μυϊκό σύστημα που οδηγούν στη μυϊκή συστολή,
 • (δ) διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής διατροφής,
 • (ε) διακρίνουν τα αποτελεσματικά από τα αναποτελεσματικά διατροφικά εργογόνα βοηθήματα και
 • (στ) αξιολογούν την επιστημονικότητα πληροφοριών σχετικών με τη διατροφή και την αθλητική διατροφή. 

Μάθημα: Προπονητική

Κωδ. Μαθήματος: 383

Εξάμηνο: 4ο

Διδάσκουσα: Βασιλική Μάνου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, vmanou@phed.auth.gr

 

Πληροφορίες μαθήματος_Προγραμματισμός_Αξιολόγηση_2022.pdfΠληροφορίες μαθήματος_Προγραμματισμός_Αξιολόγηση_2022.pdf

Κωδικός μαθήματος: 178

Υπεύθυνος:Κοσμάς Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 477 (παλιό: 376, 410)

Υπεύθυνος: Γ. Γρούιος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 2, 8

Το μάθημα αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες (κινητική ανάπτυξη, κινητικός έλεγχος, κινητική μάθηση). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να κατανοήσουν και να κάνουν κριτική στις βασικές έννοιες της κινητικής συμπεριφοράς, στα αντιληπτικά μοντέλα της ανθρώπινης απόδοσης στις γνωστικές στρατηγικές κατά τη διδασκαλία και στη βελτίωση και διατήρηση των δεξιοτήτων διαμέσου της εξάσκησης. Τέλος θα είναι προετοιμασμένοι/-ες να καθοδηγούν την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις θα μάθουν στην πράξη την επιστημονική αξιολόγηση του χρόνου αντίδρασης, της μάθησης νέων δεξιοτήτων και την επίδραση της ανατροφοδότησης σ’ αυτές. 

Πληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Κιν Συμπ Κορμού 2022.docΠληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Κιν Συμπ Κορμού 2022.doc

Κωδικός μαθήματος: 177

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 231

Υπεύθυνος: Κ. Αλεξανδρής

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ E-LEARNING, ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές/τριες το υπόβαθρο των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την προαγωγή της μάθησης και της κοινωνικοποίησης. 

Στο μάθημα αναλύεται η ψυχολογική βάση των μαθησιακών διαδικασιών και εξετάζονται οι διάφορες μορφές ανάπτυξης (σωματική, γνωστική, συναισθηματική-ηθική, κοινωνική) καθώς και η σύνδεσή τους με τα δεδομένα της σχολικής και εξωσχολικής ζωής. 

Κωδικός μαθήματος: 129

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 176

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2