Κωδικός μαθήματος: 232

Υπεύθυνος: Ε. Φωτιάδου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 3

Κωδικός μαθήματος: 319

Υπεύθυνος: Ε. Κουϊδή

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: 130

Υπεύθυνος: X. Τσορμπατζούδης

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός μαθήματος: 229

Υπεύθυνος: Στεργίου Νικόλαος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 3

Το μάθημα «Βιοκινητική» διδάσκεται στο Β’ έτος σπουδών.  Η Βιοκινητική είναι η επιστήμη που μελετά την κίνηση του σώματος, στο χώρο και στον χρόνο όπου εξελίσσεται, από την άποψη της εφαρμογής των φυσικών νόμων επάνω σ' αυτήν. Η μελέτη αυτή εστιάζει σε δύο παράγοντες: το ανθρώπινο σώμα και την μηχανική. 

 • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος κάθε φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  1. Περιγράψει και εφαρμόσει επιλεγμένες μηχανικές και ανατομικές αρχές που διέπουν την εκτέλεση βασικών κινητικών μοτίβων και αθλητικών δεξιοτήτων.
  2. Αναλύσει συγκεκριμένα κινητικά μοτίβα τόσο από ανατομικής όσο και μηχανικής άποψης.
  3. Να εφαρμόσει τις βασικές ανατομικές και μηχανικές αρχές στη διδασκαλία και την προπόνηση κινητικών δεξιοτήτων.

Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο

biomechanics, neuromechanics, mechanics of human movement, kinematic analysis, sports biomechanics, muscle mechanics, variability, kinetic analysis, nonlinear dynamics.

Πληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος.pdfΠληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος.pdf

Κωδικός μαθήματος: 280

Υπεύθυνος: Β. Μούγιος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6

Εξάμηνο: 4

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-ήτριες θα είναι σε θέση να

 • (α) παραθέτουν τις κύριες βιολογικές ουσίες στο ανθρώπινο σώμα και τα θρεπτικά συστατικά στην ανθρώπινη διατροφή,
 • (β) περιγράφουν τον μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών και τη χρήση τους στον ενεργειακό μεταβολισμό κατά την άσκηση,
 • (γ) περιγράφουν τις βιοχημικές διεργασίες στο νευρικό και μυϊκό σύστημα που οδηγούν στη μυϊκή συστολή,
 • (δ) διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της αθλητικής διατροφής,
 • (ε) διακρίνουν τα αποτελεσματικά από τα αναποτελεσματικά διατροφικά εργογόνα βοηθήματα και
 • (στ) αξιολογούν την επιστημονικότητα πληροφοριών σχετικών με τη διατροφή και την αθλητική διατροφή. 

Μάθημα: Προπονητική

Κωδ. Μαθήματος: 383

Εξάμηνο: 4ο

Διδάσκουσα: Βασιλική Μάνου, Καθηγήτρια, vmanou@phed.auth.gr

 

Πληροφορίες μαθήματος_Προγραμματισμός_Αξιολόγηση_2022.pdfΠληροφορίες μαθήματος_Προγραμματισμός_Αξιολόγηση_2022.pdf

Κωδικός μαθήματος: 178

Υπεύθυνος:Κοσμάς Χριστούλας

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 477 (παλιό: 376, 410)

Υπεύθυνος: Γ. Γρούιος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 2, 8

Το μάθημα αποτελείται από τρεις βασικές ενότητες (κινητική ανάπτυξη, κινητικός έλεγχος, κινητική μάθηση). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να κατανοήσουν και να κάνουν κριτική στις βασικές έννοιες της κινητικής συμπεριφοράς, στα αντιληπτικά μοντέλα της ανθρώπινης απόδοσης στις γνωστικές στρατηγικές κατά τη διδασκαλία και στη βελτίωση και διατήρηση των δεξιοτήτων διαμέσου της εξάσκησης. Τέλος θα είναι προετοιμασμένοι/-ες να καθοδηγούν την βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης μέσα από διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις θα μάθουν στην πράξη την επιστημονική αξιολόγηση του χρόνου αντίδρασης, της μάθησης νέων δεξιοτήτων και την επίδραση της ανατροφοδότησης σ’ αυτές. 

Πληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Κιν Συμπ Κορμού 2022.docΠληροφοριακό Έντυπο Μαθήματος Κιν Συμπ Κορμού 2022.doc

Κωδικός μαθήματος: 177

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 2

Κωδικός μαθήματος: 231

Υπεύθυνος: Κ. Αλεξανδρής

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 3

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές/τριες το υπόβαθρο των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την προαγωγή της μάθησης και της κοινωνικοποίησης. 

Στο μάθημα αναλύεται η ψυχολογική βάση των μαθησιακών διαδικασιών και εξετάζονται οι διάφορες μορφές ανάπτυξης (σωματική, γνωστική, συναισθηματική-ηθική, κοινωνική) καθώς και η σύνδεσή τους με τα δεδομένα της σχολικής και εξωσχολικής ζωής. 

Κωδικός μαθήματος: 129

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 4

Πιστωτικές μονάδες: 6,0

Εξάμηνο: 1

Κωδικός μαθήματος: 176

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 4,0

Εξάμηνο: 2