Το cheerleading (Αθλητικός Ομαδικός Χορός) είναι ένα ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνει χορό και γυμναστική, καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα και την αυτοεκτίμηση των συμμετεχόντων.

Το γνωστικό αντικείμενο της Γυμναστικής για Όλους, περιλαμβάνει βασικά στοιχεία από όλα τα αθλήματα της γυμναστικής (ρυθμική, ενόργανη, ακροβατική, τραμπολίνο), σε συνδυασμό με στοιχεία χορού και άλλες μορφές έκφρασης.

Σκοπός είναι η μελέτη του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων Γυμναστικής για Όλους, ως ένα μη ανταγωνιστικό άθλημα και συλλογικής συμμετοχής, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των ασκούμενων διαφορετικών ηλικιών για προαγωγή της δια βίου άσκησης.

Κωδικός μαθήματος: 17

Συντονιστής: Δημήτριος Μυλώσης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο:  8

Κωδικός μαθήματος: 29

Υπεύθυνος: Αργύριος Θεοδοσίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4-7

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με το άθλημα της αντισφαίρισης και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την διδασκαλία του στη σχολική Φυσική Αγωγή. Μετά την φοίτηση τους στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες να εκτελούν τις βασικές κινητικές δεξιότητες της αντισφαίρισης, θα μπορούν να τις διδάξουν ακολουθώντας τις αρχές της μεθοδικής και θα γνωρίζουν τους κανονισμούς της αντισφαίρισης.

Κωδικός μαθήματος: 89

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0142

Υπεύθυνος: Ιωάννης Τερζίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικών Κακώσεων

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5, 7

Κωδικός μαθήματος:009

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-4

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0173

Υπεύθυνος: Σαρογλάκης Γεώργιος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2-8

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές την τεχνική ανάλυση και εκτέλεση των ασκήσεων της Αρσης Βαρών, καθώς και την εφαρμογή των ασκήσεων αυτών στα διάφορα αθλήματα.

ANTILHPSEIS ASKHSHS ME BARH .PPTANTILHPSEIS ASKHSHS ME BARH .PPTARSI-BARON.PPTARSI-BARON.PPT

Σκοπός: να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες το άθλημα του Ταεκβοντό, να διδαχθούν τα βασικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν και να εξοικειωθούν πρακτικά με το γνωστικό αντικείμενο.

Κωδικός μαθήματος: 43

Υπεύθυνος: Αργύριος Θεοδοσίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4-7

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών/τριών με το άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και η ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την διδασκαλία του στη σχολική Φυσική Αγωγή. Μετά την φοίτηση τους στο μάθημα οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/ες να εκτελούν τις βασικές κινητικές δεξιότητες της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, θα μπορούν να τις διδάξουν ακολουθώντας τις αρχές της μεθοδικής και θα γνωρίζουν τους κανονισμούς της επιτραπέζιας αντισφαίρισης. 

Μέγιστος αριθμός φοιτητών/τριών ανά τμήμα: 20

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0223

Υπεύθυνος: Τζέτζης Γ. Ντοβόλη Α.

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 3,0

Εξάμηνο: 4

Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να: Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της αεροβικής. Να μπορούν να αναλύουν το εκάστοτε μαθησιακό στόχο. Να μπορούν να συνθέτουν ένα μάθημα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο. Να μπορούν να εφαρμόζουν τις θεωρίες που αποκτήθηκαν στην πράξη προκειμένου να οργανώσουν να καθοδηγήσουν και να διδάξουν ένα μάθημα αεροβικής με συγκεκριμένους στόχους. Να μάθουν να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του προγράμματος αεροβικής. 

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0180

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Κωδικός μαθήματος: 47

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0115

Υπεύθυνος: Γ. Ζαγγελίδης

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 2-8

Κωδικός μαθήματος: 59

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 033

Υπεύθυνος: Σερ. Αλεξίου

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8

Κωδικός μαθήματος: 13

Υπεύθυνος: Σ. Δούκα

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 5

Κωδικός μαθήματος: ΕΠ0230

Συντονιστής του μαθήματος: Βασίλειος Πανουτσακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (bpanouts@phed.auth.gr)

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 4-7

Κωδικός μαθήματος: 049

Υπεύθυνος: Ν. Κουτλιάνος

Ώρες/ εβδομάδα: 2

Πιστωτικές μονάδες: 1,0

Εξάμηνο: 1-8