Διδακτικές μεθοδολογίες, Μέθοδοι, αρχές, στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας. Δημιουργία σχεδίου διδασκαλίας και φύλλων εργασίας

Μάθημα που απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ σχετικά με το πώς να οργανώσουν δράσεις Τηλεκπαίδευσης.