Υλκό που παράγεται στο πλαίσιο της Δράσης «RE-COOP-AUTH. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης του ΑΠΘ «ImpoveMyCampus” https://improvemycampus.auth.gr/ , μετά από διαδικασία κρίσης επιβραβεύθηκε και προκρίθηκε στο στάδιο της υλοποίησης και χρηματοδοτήθηκε η πρόταση: «RE-COOP-AUTH: Μηδενικά απορρίμματα στο ΑΠΘ - Συνεργατική δημιουργική κοινότητα» (αριθμός πρότασης 160, Τελικά αποτελέσματα https://improvemycampus.auth.gr/ImproveMyCampus-FinalResults.pdf ) που είχε συντάξει ο υπογράφων Γεώργιος Γριτζάς, Επ. Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ.