Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι διατροφικές κρίσεις ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη για την καθιέρωση σχετικής με την ασφάλεια τροφίμων νομοθεσίας και υποδομών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην παραγωγική αλυσίδα. Οι στρατηγικές της ΕΕ για τα τρόφιμα περιλαμβάνουν αυστηρό νομοθετικό έλεγχο για την επιβολή κανόνων και ελέγχου τροφών και ζωοτροφών. Ταυτόχρονα απαιτούνται γνώσεις για τις υπάρχουσες τεχνικές και τις νέες μεθοδολογίες που εμφανίζονται σε εργαστηριακό επίπεδο για τις αναλύσεις για την ασφάλεια των τροφών. Το παρόν μάθημα περιγράφει αναλυτικά διαφορετικές μοριακές, χημικές και βιοχημικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στις τεχνολογίες τροφίμων για τον έλεγχο της ασφάλειας τους