Κατάθεση τελικής ερευνητικής εργασίας με έγγραφο παράδοσης και στοιχείων ερευνητικής και κατάθεση τελικής διπλωματικής εργασίας με έγγραφο παράδοσης και στοιχείων διπλωματικής εργασίας.