Το μάθημα ασχολείται με τον πειραματικό σχεδιασμό με τη χρήση ζώων για την έρευνα (κυρίως μυών), με τη βιοπληροφορική, και με την τεχνητή νοημοσύνη και τη βαθιά μάθηση