Το μάθημα αυτό προορίζεται για τους προπτυχιακούς εισερχόμενους φοιτητές Erasmus +. Διδάσκεται αποκλειστικά στα Αγγλικά, καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Αποτελεί ένα συνθετικό μάθημα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα της οδοντιατρικής επιστήμης, εκτός του κανονικού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Το μάθημα θα φαίνεται στα Αγγλικά, ώστε να μπορούν να το διαβάζουν οι εισερχόμενοι φοιτητές Erasmus που δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα.