Αγγλική Οδοντιατρική Ορολογία

Οι Ολικές Οδοντοστοιχίες είναι υποχρεωτικό μάθημα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και στοχεύει στη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση του φοιτητή στη διαδικασία κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών, ώστε να τον προετοιμάσει για την προσθετική αποκατάσταση του ολικά νωδού ασθενή στην κλινική. Περιλαμβάνει την ανάλυση των κλινικών και εργαστηριακών σταδίων κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών καθώς και των υλικών που χρησιμοποιούνται. 

Το μάθημα Γερμανικά 1 μπορούν να επιλέξουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Οδοντιατρικής με γνώσεις Γερμανικής γλώσσας από το επίπεδο Α2- Β1. Διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με τα τμήματα της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής. Πρόκειται για τη διδασκαλία ειδικής γλώσσας με κείμενα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και επιπέδου γνώσεων της γερμανικής. Οι σημειώσεις τις διδάσκουσας είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα όπως και κάθε άλλο επιπλέον υλικό που θα κριθεί απαραίτητο κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος. Χρήση πολυμέσων. 

Σκοπός τού μαθήματος είναι η εκμάθηση των κύριων μεταβολικών δρόμων και των μηχανισμών ρύθμισής τους καθώς και η κατανόηση του ρόλου που παίζει ο μεταβολισμός στην αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων τής διατροφής και στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών των κυττάρων, ιστών και οργάνων τού ανθρώπινου σώματος. 

Η Κοινωνική Οδοντιατρική ορίζεται ως μια σύμπλοκος επιστήμη που εκτείνεται πέρα από τις βιολογικές και τεχνικές οδοντιατρικές γνώσεις. Αξιοποιεί κομμάτια και άλλων επιστημονικών πεδίων όπως: της Προληπτικής Οδοντ/κής, Ψυχολογίας, Επικοινωνίας, Παιδαγωγικής, Πολιτικής και Οικονομικών της Υγείας, Διαχείρισης - Οργάνωσης - Διοίκησης προληπτικών προγραμμάτων, αλλά και γνώσεις Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής. 

Η Κλινική Δεξιοτήτων Κινητής Προσθετικής είναι ένα κλινικό μάθημα που περιλαμβάνει την προσθετική αποκατάσταση ολικά νωδών ασθενών με ολικές οδοντοστοιχίες.

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη Φαρμακολογία: Σημασία, Αρχές - Φαρμακοκινητική (Απορρόφηση -Kατανομή - Απέκκριση) – Φαρμακοδυναμική – Υποδοχείς, Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα: Εισαγωγή – Χολινεργικοί Αγωνιστές – Ανταγωνιστές – Αδρενεργικοί Αγωνιστές – Ανταγωνιστές, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Αντιπαρκινσονικά – Αγχολυτικά – Υπνωτικά – Αντιεπιληπτικά – Διεγερτικά – Αναισθητικά – Αντικαταθλιπτικά – Νευροληπτικά – Οπιοειδή, Καρδιαγγειακό Σύστημα: Καρδιακή ανεπάρκεια – Αντιαρρυθμικά – Αντιστηθαγχικά – Αντιϋπερτασικά – Φάρμακα για το αίμα – Λιπίδια

Α΄εξάμηνο, Γενικό μάθημα κορμού, υποχρεωτικό. Αναφέρεται στην ανάπτυξη του Ηθικού και Δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας του οδοντιάτρου ως επαγγελματία ή ερευνητή, σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ποιά η συμβολή του παιδοδοντίατρου στη συνολική φροντίδα παιδιών με σχιστίες

Θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές που διέπουν την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.