Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Ιατρικών-Οδοντιατρικών Μελετών, Βασική Θεωρία Εφαρμοσμένης Βιοστατιστικής και Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων Οδοντιατρικών Μελετών με Εφαρμογές στα Λογισμικά IBM Statistics SPSS, R, G*Power

Η σε βάθος μελέτη της γενετικής βάσης και των σηματοδοτικών μονοπατιών που διέπουν τη βιολογία του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις 

Η μελέτη προχωρημένων και απαιτητικών σε σχεδιασμό και δεξιότητες χειρουργικών τεχνικών κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Συζητούνται εκτενώς οι επιλογές για αντιμετώπιση περιστατικών με ελλειμματικό οστικό υπόστρωμα, διαδικασίες ανόρθωσης εδάφους ιγμορείου, εφαρμογή εμφυτευμάτων μικρού μήκους. Συμπληρωματικά μελετώνται τεχνικές με χρήση αυξητικών παραγόντων, βιομορίων για οστική ανάπλαση. Παρουσιάζονται και αναλύονται διεξοδικά απεικονιστικές τεχνικές για την αναλογική και ψηφιακά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πααραπάνω εφαρμογών.

Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και τον ερευνητικό σχεδιασμό. Περιγραφή ερευνητικής μεθοδολογίας και πειραματικής διαδικασίας. Σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων. Αναζήτηση και συλλογή επιστημονικής πληροφορίας. Αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών. Δεοντολογία στην έρευνα και λογοκλοπή. Βασικές αρχές επιστημονικής γραφής. Επιδιώξεις επιστημονικής επικοινωνίας 

Σκοπός: Βιβλιογραφικές πηγές: Αναζήτηση και συλλογή επιστημονικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές πηγές και την επεξεργασία (ανάλυση, μελέτη) διαφόρων τύπων δημοσιευμένων άρθρων. Ερευνητικός σχεδιασμός: Σκοπός και επιδιώξεις της επιστήμης, περιγραφή της επιστημονικής μεθόδου, τύποι ερευνητικών εργασιών, ανάλυση δεδομένων, λογοκλοπή. Επιστημονική συγγραφή: Οδηγίες-βήματα για τη δημιουργία-συγγραφή μιας άρτιας επιστημονικής εργασίας. Κώδικες Δεοντολογίας: Κλινικής πράξης, έρευνας και συγγραφής. Ηθικά διλήμματα. Στόχοι: 1. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών, ανάπτυξη στρατηγικής αναζήτησης και συλλογής επιστημονικής πληροφορίας, επίτευξη εργονομίας στην αποτελεσματική επεξεργασία επιστημονικών εργασιών, κριτική ανάλυση και μελέτη επιστημονικών άρθρων. 2. Περιγραφή και ερμηνεία της μεθοδολογίας της έρευνας και προετοιμασία για τη διαμόρφωση/συγγραφή ερευνητικών πρωτοκόλλων.

Εφαρμογή προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής στην αναζήτηση και διανομή οδοντιατρικής πληροφορίας, χρήση λογισμικών εργαλείων διαμόρφωσης, παρουσίασης και δημοσίευσης επιστημονικής πληροφορίας, σύνθετη αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης οδοντιατρείου, οδοντιατρική πληροφορική στα πλαίσια της βιοϊατρικής μηχανικής.