Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα και τον ερευνητικό σχεδιασμό. Περιγραφή ερευνητικής μεθοδολογίας και πειραματικής διαδικασίας. Σχεδιασμός ερευνητικών πρωτοκόλλων. Αναζήτηση και συλλογή επιστημονικής πληροφορίας. Αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών. Δεοντολογία στην έρευνα και λογοκλοπή. Βασικές αρχές επιστημονικής γραφής. Επιδιώξεις επιστημονικής επικοινωνίας 

Η κατανόηση των αρχών της Επικοινωνίας και η σημασία τους στην άσκηση της Οδοντιατρικής επιστήμης. O φοιτητής θα αντιληφθεί ότι η απόκτηση δεξιοτήτων στην επικοινωνία:

  • (α) συμβάλει στην οικοδόμηση της θεραπευτικής σχέσης οδοντιάτρου–ασθενή,
  • (β) διευκολύνει τη συμμόρφωση του ασθενή ιδίως στην προληπτική αγωγή,
  • (γ) εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης του ασθενή, λιγότερα παράπονα,
  • (δ) μειώνει τον φόβο για τον οδοντίατρο, κ.ά. 
Σκοπός του μαθήματος είναι (1) η ανάλυση του φάσματος της Βιολογίας του στόματος (2) η κατανόηση της δομής, ανάπτυξης και λειτουργίας των στοματικών ιστών και οργάνων (3) η ανάλυση των λειτουργιών της στοματικής κοιλότητας (4) η επεξήγηση της βιολογικής βάσης των διαφόρων διεργασιών της στοματικής κοιλότητας, φυσιολογικών ή και παθολογικών και (5) η κατανόηση της συσχέτισης της Βιολογίας στόματος με την υψηλή ποιότητα κλινικής Οδοντιατρικής περίθαλψης.

Εφαρμογή προχωρημένων δεξιοτήτων πληροφορικής στην αναζήτηση και διανομή οδοντιατρικής πληροφορίας, χρήση λογισμικών εργαλείων διαμόρφωσης, παρουσίασης και δημοσίευσης επιστημονικής πληροφορίας, σύνθετη αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης οδοντιατρείου, οδοντιατρική πληροφορική στα πλαίσια της βιοϊατρικής μηχανικής.

Σκοπός: Βιβλιογραφικές πηγές: Αναζήτηση και συλλογή επιστημονικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές πηγές και την επεξεργασία (ανάλυση, μελέτη) διαφόρων τύπων δημοσιευμένων άρθρων. Ερευνητικός σχεδιασμός: Σκοπός και επιδιώξεις της επιστήμης, περιγραφή της επιστημονικής μεθόδου, τύποι ερευνητικών εργασιών, ανάλυση δεδομένων, λογοκλοπή. Επιστημονική συγγραφή: Οδηγίες-βήματα για τη δημιουργία-συγγραφή μιας άρτιας επιστημονικής εργασίας. Κώδικες Δεοντολογίας: Κλινικής πράξης, έρευνας και συγγραφής. Ηθικά διλήμματα. Στόχοι: 1. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών, ανάπτυξη στρατηγικής αναζήτησης και συλλογής επιστημονικής πληροφορίας, επίτευξη εργονομίας στην αποτελεσματική επεξεργασία επιστημονικών εργασιών, κριτική ανάλυση και μελέτη επιστημονικών άρθρων. 2. Περιγραφή και ερμηνεία της μεθοδολογίας της έρευνας και προετοιμασία για τη διαμόρφωση/συγγραφή ερευνητικών πρωτοκόλλων.