Συχνές ερωτήσεις για την προσθήκη και διαχείριση εργασιών

Συχνές ερωτήσεις για διδάσκοντες / διδάσκουσες > Συχνές ερωτήσεις για την προσθήκη και διαχείριση εργασιών

Μπορείτε να ορίσετε εάν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα καταθέσουν ατομική ή ομαδική εργασία.

Στις «Ρυθμίσεις» της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»,

faqs assignment edit settings

υπάρχει η ενότητα «Ρυθμίσεις ομαδικής κατάθεσης εργασίας» όπου θα πρέπει να επιλέξετε "Ναι".

faqs assignment edit settings group submission settings

Μετά την επιλογή σας η ενότητα θα αναπτυχθεί και καλείστε επιπλέον να επιλέξετε:

  • Απαίτηση για υποβολή ανά ομάδες : Επιλέξτε "Ναι" εάν θέλετε οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες που δεν έχουν ενταχθεί σε ομάδα να μην μπορούν να υποβάλουν εργασία.

  • Απαιτείται η υποβολή όλων των μελών της ομάδας : Επιλέξτε "Ναι" αν θέλετε ένα μέλος της ομάδας να ανεβάσει το αρχείο αλλά να απαιτείται από όλα τα μέλη να πατήσουν «Υποβολή», εγκρίνοντας με αυτόν τον τρόπο το αρχείο που έχει ανέβει. Εάν δεν πατήσουν όλα τα μέλη το κουμπί «Υποβολή», η εργασία δεν θα φαίνεται να έχει υποβληθεί οριστικά και θα παραμένει "Πρόχειρη".

  • Ομαδοποίηση για ομάδες μαθητών : Θα πρέπει να επιλέξετε εδώ την ομαδοποίηση για την οποία θα είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη εργασία. Σημείωση: αυτή η ρύθμιση δεν σας αφορά εάν δεν έχετε λόγους να έχετε δημιουργήσει πρώτα ομάδες στο μάθημά σας.

 faqs assignment edit settings group submission settings yes

faqs assignment edit settings group submission settings yes edit jpeg

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη χρήση της επιλογής ομαδικής κατάθεσης εργασιών θα πρέπει να έχει προηγηθεί οπωσδήποτε η δημιουργία των αντίστοιχων ομάδων που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο μάθημα στο elearning.auth.gr (οδηγίες εδώ).

Από τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»,

faqs assignment edit settings

εντοπίζετε την ενότητα «Turnitin plagiarism plugin settings» και στο πεδίο «Ενεργοποίηση Turnitin» επιλέγετε "Ναι".

faq turnitin plagiarism yes

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

Σημείωση : Σκαναρισμένες σελίδες και φωτογραφίες δεν μπορούν να ελεγχούν από λογοκλοπή.

Σημείωση : Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου που μπορεί να ελεγχθεί από το turnitin είναι 40MB.

Για να ελεγχθούν τα αρχεία που θα σας ανεβάσουν ως εργασίες οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες σας ως προς ενδεχόμενη λογοκλοπή θα πρέπει:

Από τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»,

setting of an activity left marked

Εντοπίστε την ενότητα «Turnitin plagiarism plugin settings» και στην ρύθμιση «EnableTurnitin» επιλέξτε "Ναι".

faq turnitin plagiarism yes

Εάν δεν αλλάξετε κάποια από τις επόμενες ρυθμίσεις της ενότητας, τότε τα αρχεία που θα ανεβάζουν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες θα ελέγχονται απέναντι σε ότι υπάρχει στο διαδίκτυο, αλλά και σε παλαιότερα κατατεθειμένες εργασίες εκπαιδευόμενων που υπάρχουν στη βάση του Turnitin.

Για να μπει μια εργασία στην παγκόσμια βάση του Turnitin θα πρέπει να έχει ανέβει σε εργασία η οποία να έχει την αντίστοιχη ρύθμιση «Αποθήκευση εγγράφων εργασιών φοιτητών» την επιλογή "Πρότυπο καταθετήριο".

faq turnitin plagiarism standar repository

Εάν δεν επιθυμείτε την αποθήκευση των εργασιών των εκπαιδευόμενων  στη βάση του Turnitin, επιλέξτε "Δεν υπάρχει αποθετήριο". Μία εργασία που δεν έχει μπει στο αποθετήριο και δεν έχει ανέβει στο διαδίκτυο δεν εντοπίζεται ως πηγή λογοκλοπής.

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

Οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες μπορούν να δουν ή να μην δουν το αποτέλεσμα του ελέγχου της λογοκλοπής ανάλογα με τη ρύθμιση που θα κάνετε στο αντίστοιχο πεδίο.

Από τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»,

faqs assignment edit settings

εντοπίστε την ενότητα «Turnitin plagiarism plugin settings» στην ρύθμιση στην επιλογή «EnableTurnitin» και να επιλέξτε "Ναι".

faq turnitin plagiarism yes 

Εάν θέλετε τα αποτελέσματα του ελέγχου λογοκλοπής να είναι ορατά στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες, στην επιλογή «Εμφάνιση αναφορών πρωτοτυπίας στους μαθητές» επιλέξτε "Ναι".

faq turnitin plagiarism display reports 

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

Από τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»

faqs assignment edit settings

εντοπίστε την ενότητα «Τύποι υποβολών» και τη ρύθμιση «Αποδεκτοί τύποι αρχείου».

faqs accepted types of submissions

Εάν πατήσετε το "Επιλέξτε" θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις επιλογές για τους τύπους αρχείων που μπορείτε να επιβάλετε. Επιλέγοντας "Ανάπτυξη" μπορείτε να εξειδικεύσετε ακόμη περισσότερο τους τύπους που επιθυμείτε.

faqs assigments typesof

Επιλέξτε από το checkbox στα αριστερά τον/τους τύπους αρχείων που επιθυμείτε και στο τέλος του αναδυόμενου παραθύρου «Αποθήκευση αλλαγών».

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

Από τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας «Κατάθεση εργασίας»,

faqs assignment edit settings

εντοπίστε την ενότητα «Τύποι υποβολών» και τη ρύθμιση «Μέγιστο μέγεθος υποβολής» όπου μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος των αρχείων που θα κατατεθούν.
faq turnitin plagiarism max file

Τέλος, θα πρέπει να επιλέξετε στο τέλος της σελίδας «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή» για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας.

Save and return to course

Σημείωση :  Το μέγεθος αφορά στο κάθε αρχείο που θα ανεβάσει ο/η κάθε εκπαιδευόμενος/εκπαιδευόμενη. Αν για παράδειγμα επιλέξετε 1 GB και οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες καλούνται να ανεβάσουν 3 αρχεία για την εργασία που αναθέσατε, τότε το κάθε ένα από τα 3 αρχεία θα μπορεί να έχει μέγεθος ως 1 GB.

Σημείωση :  Αν το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος που έχετε στη διάθεσή σας δεν σας καλύπτει παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας.

Θα ανεβάσουν τη φωτογραφία τους ακριβώς όπως θα ανέβαζαν οποιονδήποτε άλλο τύπο αρχείου. Δεν αλλάζει τίποτε.

Σημείωση:  στην περίπτωση σκαναρισμένων εργασιών και φωτογραφιών δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο έλεγχος λογοκλοπής.

Επιλέξτε τον σύνδεσμο της εργασίας που θέλετε να βαθμολογήσετε, από την αρχική σελίδα του μαθήματος

download assignment activity

Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε «Εμφάνιση όλων των υποβολών».

download assignment submissionsΣτην επόμενη οθόνη, στη στήλη «Υποβολές αρχείων», μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα αρχεία που έχουν υποβληθεί.

Για να εισάγετε βαθμό σε μία εργασία, ενεργοποιήστε στην ενότητα «Επιλογές», την επιλογή «Γρήγορη βαθμολόγηση».

Για να σωθεί η βαθμολογία, επιλέξτε «Αποθήκευση όλων των αλλαγών γρήγορης βαθμολόγησης».

degree assignment faqs

Σημείωση : Εάν θέλετε να βλέπετε μόνο τις υποβολές των εκπαιδευόμενων που έχουν υποβάλει εργασίες και όχι όλων των εγγεγραμμένων, μπορείτε στην ενότητα «Επιλογές», στην επιλογή «Φίλτρα», να επιλέξετε "Υποβλήθηκε".

Σημείωση : Εάν έχετε ενεργοποιήσει τον έλεγχο λογοκλοπής, θα βλέπετε στη στήλη «Υποβολές αρχείων» το πλαίσιο με το ποσοστό που εντοπίστηκε ως λογοκλοπή. Πατώντας πάνω στο ποσοστό, θα μεταφερθείτε στη σελίδα του turnitin όπου μπορείτε να δείτε την ανάλυση του ελέγχου.

Για να βαθμολογήσετε online τις εργασίες χωρίς να χρειαστεί να κατεβάσετε τα αρχεία που έχουν καταθέσει οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες, επιλέξτε το μπλέ κουμπί «Βαθμός» του κάθε εγγεγραμμένου/εγγεγραμμένης.

submissions degree button

Στο νέο παράθυρο που ακολουθεί μπορείτε να κάνετε κάποιες σημειώσεις πάνω στο έγγραφο με τη βοήθεια των εργαλείων που υπάρχουν πάνω δεξιά στην οθόνη του εγγράφου.

Στη στήλη δεξιά μπορείτε να βάλετε το βαθμό και οποιοδήποτε σχόλιο ή ανατροφοδότηση επιθυμείτε. Εάν έχει γίνει η σχετική ρύθμιση, μπορείτε να ανεβάσετε και αρχεία ως ανατροφοδήτηση για την κάθε εργασία που βαθμολογείτε.