Πώς να δημιουργήσετε ομάδες εκπαιδευόμενων σε μάθημά σας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Πώς να δημιουργήσετε ομάδες εκπαιδευόμενων σε μάθημά σας

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στους παρακάτω video - οδηγούς περιγράφονται:

  • Η δημιουργία ομάδων εκπαιδευόμενων σε μάθημα στο elearning.auth.gr, επιτρέποντας στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να επιλέξουν την ομάδα στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν.
  • Η προσθήκη επιπλέον ομάδων στην δραστηριότητα Group Choice.