Ενεργός μάθηση (Active Learning)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Ενεργός μάθηση (Active Learning)

Περιγραφή κατηγορίας

Η ενεργός μάθηση (active learning) είναι μια διδακτική προσέγγιση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, σε αντίθεση με το πλαίσιο της παραδοσιακής διάλεξης το οποίο έθετε τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες σε ρόλο παθητικού/παθητικής ακροατή/ακροάτριας.
Η ενεργός μάθηση βασίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού (constructivism), σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες κατασκευάζουν, οικοδομούν τα δικά τους νοήματα προσαρμόζοντας ή/και αντικαθιστώντας την προϋπάρχουσα γνώση και κατανόηση με βαθύτερα και πιο εξειδικευμένα επίπεδα κατανόησης. Στο πλαίσιο του εποικοδομητισμού η επιδέξια διδασκαλία θα πρέπει να είναι ενεργητική, παρέχοντας περιβάλλοντα μάθησης, ευκαιρίες, αλληλεπιδράσεις, ασκήσεις και διδασκαλία που προωθούν την «σε βάθος μάθηση» (deep learning).
Επιπλέον, η ενεργός μάθηση στηρίζεται στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η οποία αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνονται στη συνέχεια εργαλεία που διευκολύνουν την υλοποίηση της ενεργού μάθησης στο elearning.auth.gr.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Οι οδηγοί της συγκεκριμένης κατηγορίας σχετίζονται με Προχωρημένα Θέματα και εργαλεία που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τα εργαλεία αυτά θα δίνονται σταδιακά για μαζική χρήση με βάση τα αιτήματα σας και μετά από μία πρώτη περίοδο πιλοτικής αξιοποίησης. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην υποστήριξη της υπηρεσίας.