Δημιουργία μαθήματος

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Δημιουργία μαθήματος

Αίτηση δημιουργίας νέου μαθήματος

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να αιτηθείτε τη δημιουργία νέου μαθήματος στην πλατφόρμα του elearning.auth.gr.