Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων

Περιγραφή κατηγορίας

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε μια σειρά οδηγών για τους τρόπους πρόσβασης των εκπαιδευόμενών στο μάθημά σας καθώς και την διαχείρισή τους.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Γενικές πληροφορίες για την πρόσβαση και εγγραφή χρηστών/χρηστριών

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την πρόσβαση και την εγγραφή των εκπαιδευόμενων στα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Σύνδεση/Αποσύνδεση του μαθήματός σας με το φοιτητολόγιο της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να συνδέσετε και να αποσυνδέσετε τα φοιτητολόγια της ηλεκτρονικής γραμματείας (sis.auth.gr)  στα μαθήματά σας ώστε να δώσετε πρόσβαση στους/στις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες που τα έχουν συμπεριλάβει στην δήλωση μαθημάτων.

Αυτοεγγραφή εκπαιδευόμενων στα μαθήματά σας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ενεργοποιήσετε την μέθοδο της αυτοεγγραφής στα μαθήματά σας.

Πρόσβαση επισκέπτη/επισκέπτριας στα μαθήματά σας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ενεργοποιήσετε την μέθοδο της αυτοεγγραφής στα μαθήματά σας.

Εγγραφή μεμονωμένου/μεμονωμένης χρήστη/χρήστριας στο μάθημά σας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να εγγράψετε χειροκίνητα έναν/μια χρήστη/χρήστρια στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ομάδες εκπαιδευόμενων σε μάθημά σας

Σε αυτόν τον βιντεοσκοπημένο οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε ομάδες εκπαιδευόμενων σε μάθημά σας.

Πώς να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ζητήσετε από τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες να κάνουν μια επιλογή σε συγκεκριμένο ζήτημα (choice).

Πως να εξάγετε σε αρχείο την λίστα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών του μαθήματός σας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πως να αποθηκεύσετε την λίστα των εγγεγραμμένων χρηστών/χρηστριών του μαθήματός σας.

Πως να δημιουργήσετε μια Παρουσία (Attendance)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε μια δραστηριότητα παρουσιολογίου στο μάθημά σας.

Σενάρια χρήσης της Παρουσίας (Attendance)

Σε αυτούς τους video-οδηγούς θα βρείτε τα βήματα για βασικά σενάρια χρήσης της δραστηριότητας «Παρουσία».