Πως να δημιουργήσετε μια Παρουσία (Attendance)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εγγραφή / Διαχείριση εκπαιδευόμενων > Πως να δημιουργήσετε μια Παρουσία (Attendance)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Σχετικά με την δραστηριότητα 
 2. Ρυθμίσεις δραστηριότητας
 3. Ρυθμίσεις Παρουσίας (Attendance)

Σχετικά με την δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα της Παρουσίας (Attendance), σχεδιάστηκε:

 • για τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες, ώστε να παρακολουθούν τις παρουσίες των συμμετεχουσών και των συμμετεχόντων στα μαθήματά τους και

 • για τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες ώστε να δηλώνουν την παρουσία τους και να μπορούν να παρακολουθούν το δικό τους αρχείο παρουσιών στα μαθήματα που παρακολουθούν.

Η πληθώρα ρυθμίσεων της δραστηριότητας επιτρέπει την δημιουργία πολλών διαφορετικών σεναρίων χρήσης του παρουσιολογίου τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε 4 βασικά σενάρια χρήσης της δραστηριότητας.

attendance first image

Για να προσθέσετε μια Παρουσία σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο. 

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Παρουσία».

attendance add activity

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Ρυθμίσεις δραστηριότητας

Γενικά :

Όνομα : στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά την Παρουσία.

Περιγραφή : προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή της Παρουσίας και επιλέξτε αν θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του μαθήματος.

attendance activity settings general

Βαθμός :

Τύπος : επιλέξτε,

Κανένα : αν δεν θέλετε η δραστηριότητα να συνυπολογίζεται στο βαθμολόγιο. 

attendance activity settings grade type none

Πόντοι : αν θέλετε η δραστηριότητα να συνυπολογίζεται στο βαθμολόγιο του μαθήματος και κατόπιν ορίστε τον μέγιστο βαθμό.

attendance activity settings grade type points

Κατηγορίες βαθμού : επιλέξτε αν ο βαθμός θα ενταχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες του βαθμολογίου ή «Μη κατηγοριοποιημένο» αν θα δημιουργηθεί νέα κατηγορία.

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας : Προαιρετικά, ορίστε τον ελάχιστο βαθμό επιτυχίας.

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος : οδηγίες εδώ

Σε περίπτωση που θέλετε να φτιάξετε ξεχωριστό παρουσιολόγιο για κάθε ομάδα χρηστριών/χρηστών, θα πρέπει στο σημείο αυτό να επιλέξετε :

attendance activity settings cms group mode

είτε σε αυτό το σημείο επιλέξτε :
attendance activity settings cms group mode 2

Περιορισμός δραστηριότητας : οδηγίες εδώ

Επιπλέον περιορισμοί :

Έστω, για παράδειγμα, ότι θέλετε να διασφαλίσετε ότι θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την παρουσία τους μόνο οι εκπαιδευόμενες και οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Σε αυτή την ενότητα των ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο υποδίκτυο που θα είναι διαθέσιμη η δραστηριότητα.

Προσθέστε ολόκληρες τις διευθύνσεις υποδικτύου (πχ. 192.168.1.0 ,192.168.1.1 ,192.168.1.2,.....,192.168.1.24) ή ορίστε μια συνεχόμενη λίστα με κάθετο (πχ. 192.168.1.0/24)

Για το μάθετε ποιο είναι το υποδίκτυο, απευθυνθείτε στην τοπική διαχείριση δικτύου.

 attendance activity settings extra restriction 

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course

Ρυθμίσεις Παρουσίας (Attendance)

Αφού ολοκληρώσετε την παραμετροποίηση των παραπάνω ρυθμίσεων δραστηριότητας, επιλέξτε την Παρουσία που δημιουργήσατε από την αρχική σελίδα του μαθήματος ώστε να παραμετροποιήσετε το περιεχόμενό της.

Οι παρακάτω καρτέλες πρέπει να παραμετροποιηθούν σύμφωνα με το πως θέλετε να αξιοποιήσετε την δραστηριότητα της Παρουσίας.

Σύνοδοι

attendance activity settings tab sessions

Σε αυτή την καρτέλα βλέπετε όλες τις συνόδους που έχετε δημιουργήσει.

Μπορείτε να δηλώσετε παρουσίες attendance button action take attendance , να τροποποιήσετε μια συνεδρία attendance button edit session ή να την διαγράψετε attendance button delete session .

attendance tab sessions

Επίσης, μπορείτε να κάνετε μαζικές ενέργειες διαγραφής και αλλαγής διάρκειας επιλέγοντας tik box empty τις συνεδρίες που θέλετε να τροποποιήσετε και μετά

massive action delete time

Για να δείτε πώς να ανεβάσετε ένα παρουσιολόγιο με αρχείο csv, δείτε οδηγίες εδώ.

Προσοχή! Αν μετά το πέρας της ημερομηνίας της τελευταίας συνόδους δεν μπορείτε να εντοπίσετε την λίστα των συνόδων, χρησιμοποιήστε το φίλτρο «Όλα τα περασμένα».

Προσθήκη συνόδου

attendance activity settings tab add session

Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να διαμορφώσετε την σύνοδο/τις συνόδους του μαθήματος.

Προσθήκη συνόδου :

Τύπος : αναλόγως με το τι έχετε επιλέξει στην ρύθμιση «λειτουργία ομάδας» (χωρίς ομάδες/ξεχωριστές ομάδες/ορατές ομάδες), σε αυτή τη ρύθμίση επιλέξτε αν η δραστηριότητα θα αφορά όλες/όλους τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες ή συγκεκριμένες ομάδες.

Ομάδες : επιλέξτε την ομάδα ή τις ομάδες που θέλετε να αφορά η δραστηριότητα αν έχετε επιλέξει ξεχωριστές ομάδες ή ορατές ομάδες.

Ημερομηνία : ορίστε την ημερομηνία της συνόδου.

Ώρα : ορίστε την διάρκεια της συνόδου. Αν δεν συμπληρωθεί η ώρα λήξης της συνόδου, υπολογίζεται στα 60 λεπτά.

Περιγραφή : προαιρετικά, προσθέστε πληροφορίες που αφορούν την σύνοδο και επιλέξτε αν θα δημιουργηθεί γεγονός στο ημερολόγιο του μαθήματος.

attendance activity settings tab add session add session

Πολλαπλές συνεδρίες :

Σε αυτή την ενότητα ρυθμίσεων επιλέξτε αν οι σύνοδοι θα είναι επαναλαμβανόμενες.

Επανάληψη στις : επιλέξτε την ημέρα/τις ημέρες που θα επαναλαμβάνεται.

Επανάληψη κάθε : επιλέξτε κάθε πόσες εβδομάδες θα επαναλαμβάνεται.

Επανάληψη μέχρι : επιλέξτε την ημερομηνία λήξης των συνόδων.

attendance activity settings tab add session multiple session

Εγγραφή μαθητή :

Σε αυτή την ενότητα ρυθμίσεων επιλέξτε αν οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι θα καταγράφουν τις παρουσίες τους. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να καταγράφουν οι ίδιες/ίδιοι τις παρουσίες τους μην επιλέξετε τίποτα.

attendance activity settings add session student recording allow

Αυτόματη βαθμολόγηση : σε περίπτωση που έχετε συμπεριλάβει την δραστηριότητα στο βαθμολόγιο του μαθήματος, επιλέξτε αν θέλετε οι εκπαιδευόμενες/εκπαιδευόμενοι να βαθμολογούνται αυτόματα κατά την είσοδό τους στο μάθημα ή μετά την ολοκλήρωση της συνόδου. Αφήστε την προεπιλογή «Απενεργοποιημένο» αν σκοπεύετε να βαθμολογείτε χειροκίνητα.

attendance activity settings add session student recording automatic marking

Κωδικός πρόσβασης μαθητή : Αν έχετε επιλέξει blue tik allow students to record own attendance ανοίγουν οι παρακάτω επιπλέον ρυθμίσεις και μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό που θα απαιτείται προκειμένου οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες να μπορούν να δηλώσουν τις παρουσίες τους. Τον κωδικό μπορείτε να τον δημιουργήσετε εσείς ή να επιλέξετε την δημιουργία τυχαίου κωδικού. Εναλλακτικά, μία ακόμα επιλογή είναι να συμπεριλάβετε κωδικό QR και να τον περιστρέψετε.

attendance activity settings add session student recording student password

Αν επιλέξετε την «Αυτόματη επιλογή της ανώτατης διαθέσιμης κατάστασης», η/ο κάθε συμμετέχουσα/συμμετέχων, κατά την υποβολή της παρουσίας της/του θα πατάει «Υποβολή παρουσιών» και θα της/του δίνεται αυτόματα από το σύστημα η κατάσταση που αντιστοιχεί στο λεπτό αυτό. Αν δεν την επιλέξετε, θα εμφανίζονται ταυτόχρονα όλες οι διαθέσιμες καταστάσεις (πχ Present, Late, Excused) που ορίσατε ορατές στην καρτέλα «Ορισμένη κατάσταση» και είναι διαθέσιμες για τα αντίστοιχα λεπτά. (Σας συστήνουμε να το ενεργοποιήσετε για να μην μπερδεύονται οι χρήστριες/χρήστες.)

Να απαιτείται διεύθυνση δικτύου :  επιλέξτε αν η δήλωση παρουσίας θα είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένο υποδίκτυο. Η ρύθμιση ορίζεται από τον περιορισμό που (προαιρετικά) βάλατε στην ενότητα «Επιπλέον περιορισμοί» στις ρυθμίσεις της δραστηριότητας και περιγράφηκε παραπάνω.

Παρεμπόδιση χρήσης ίδιας διεύθυνσης IP από περισσότερους από έναν μαθητές : ένας επιπλέον περιορισμός που μπορείτε να ορίσετε είναι αν θα χρησιμοποιηθεί η ίδια διεύθυνση IP από διαφορετικές/διαφορετικούς χρήστριες/χρήστες για την δήλωση παρουσίας αλλά και να ορίσετε χρόνο σε λεπτά μετά τον οποίο θα επιτρέπεται αυτό.

attendance activity settings add session student recording show more network ip

 Τέλος, πατήστε «Προσθήκη» για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Αναφορά

attendance activity settings tab report

Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να δείτε την αναφορά όλων των συνεδριών του μαθήματος και μπορείτε να αξιοποιήσετε τα φίλτρα που υπάρχουν στο πάνω και δεξιά μέρος της αναφοράς.

attendance activity settings report filters

Η προτελευταία επιλογή «Κάτω από xx%» προκύπτει από το κατώτερο όριο του ελάχιστου βαθμού επιτυχίας που (προαιρετικά) ορίσατε στις ρυθμίσεις της δραστηριότητας. Θα σας είναι χρήσιμο, εάν θέλετε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσετε με τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό. Σε αυτή την περίπτωση:

 • επιλέξτε το φίλτρο,

 • επιλέξτε τις/τους χρήστριες/χρήστες που θέλετε να ενημερώσετε,

 • επιλέξτε «Αποστολή μηνύματος»,

αποστέλλεται ταυτόχρονα προσωπικό μήνυμα εντός πλατφόρμας και email.

attendance activity settings report send a message

Εξαγωγή

attendance activity settings tab export

Σε αυτή την καρτέλα μπορείτε να εξάγετε αρχείο με τις αποκρίσεις του παρουσιολογίου σε μια από τις παρακάτω μορφές: 

attendance activity settings export format

Μπορείτε να επιλέξετε αν το αρχείο θα περιλαμβάνει:

 • όλες τις συμμετέχουσες/όλους τους συμμετέχοντες ή συγκεκριμένη ομάδα του μαθήματος,

 • συγκεκριμένες χρήστριες/συγκεκριμένους χρήστες,

 • όλες τις συνόδους ή ορισμένες από αυτές,

 • πεδία όπως το αναγνωριστικό, το ΑΕΜ και το τμήμα,

 • συνόδους στις οποίες δεν έγινε κάποια προσπάθεια, με παρατηρήσεις ή με περιγραφή συνόδου,

 • συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Ορισμένη κατάσταση

attendance activity settings tab status set

Σε αυτή την καρτέλα υπάρχει ένα προκαθορισμένο σετ καταστάσεων της παρουσίας μιας/ενός χρήστριας/χρήστη που μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε και να τροποποιήσετε είτε να δημιουργήσετε νέο σετ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να ορίσετε:

 • το ακρώνυμο και την περιγραφή,

 • τους πόντους κάθε κατάστασης (αν έχετε επιλέξει να προσμετράτε στην βαθμολογία),

 • τα λεπτά που θα είναι διαθέσιμη κάθε κατάσταση,

 • να επιλέξετε την κατάσταση που θα ορίζεται αυτόματα εάν η/ο χρήστρια/χρήστης δεν δηλώσει παρουσία,

 • να αποκρύψετε καταστάσεις που δεν θέλετε να είναι ορατές στις/στους χρήστριες/χρήστες,

 • να διαγράψετε μια κατάσταση.

Παράδειγμα : Έστω ότι θέλετε οι καταγραφές των χρηστριών/χρηστών να συνυπολογίζονται στο βαθμολόγιο του μαθήματος. Με μέγιστο βαθμό το 10 και για 10 συνόδους θα μπορούσε η κατάσταση Present να υπολογίζεται με 1 πόντο και να είναι διαθέσιμη για τα πρώτα 10 λεπτά της συνόδου. Η κατάσταση Late να έχει 0,5 πόντο και να είναι διαθέσιμη τα πρώτα 15 λεπτά της συνόδου. Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν προλάβει να δηλώσει παρουσία τα πρώτα 10 λεπτά ως «Παρών», θα του δίνεται μόνο η δυνατότητα Late μέχρι το 15ο λεπτό. Για όσους δεν δηλώσουν παρουσία μετά το πρώτο 15λεπτο θα νοούνται απόντες/απούσες και θα μπορούσε η ενέργεια να είναι σε απόκρυψη.

attendance activity settings statuses

Προσωρινοί χρήστες

attendance activity settings tab temporary users

Σε αυτή την καρτέλα υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας προσωρινής/προσωρινού χρήστριας/χρήστη. Η ενέργεια δημιουργεί χρήστρια/χρήστη μόνο εντός της δραστηριότητας και όχι στην λίστα χρηστριών/χρηστών του μαθήματος, ούτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth.gr.

Μετά την δημιουργία της/του χρήστριας/χρήστη μπορείτε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να συγχωνεύσετε τον λογαριασμό με κάποιον από τους λογαριασμούς των ήδη εγγεγραμμένων χρηστριών/χρηστών στο μάθημα.

Παράδειγμα συγχώνευσης χρήστη : Έστω ότι μια/ένας χρήστρια/χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένη/εγγεγραμμένος στο μάθημα κατά την διάρκεια της συνόδου και θέλετε να δηλώσετε την Παρουσία/Attendance της/του. Δημιουργείτε την/τον προσωρινό/προσωρινή χρήστρια/χρήστη. Έπειτα η/ο χρήστρια/χρήστης εγγράφεται στο μάθημα και θέλετε να συγχωνεύσετε τις παρουσίες της/του. Από την καρτέλα «Προσωρινοί χρήστες», επιλέγετε «Συγχώνευση χρήστη» και επιλέγετε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να τον συγχωνεύσετε.

attendance activity settings add temp user