Εργαλεία επικοινωνίας

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εργαλεία επικοινωνίας

Περιγραφή κατηγορίας

Μία σειρά οδηγών που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία επικοινωνίας που παρέχονται στο elearning (forums, quickmail, zoom).

 

Οδηγοί κατηγορίας

Πώς να κάνετε μία ανάρτηση στο Forum Ανακοινώσεων

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να κάνετε μία ανάρτηση στο Forum Ανακοινώσεων.

Πώς να δημιουργήσετε forums

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε forum στο μάθημά σας.

Πώς να εξάγετε μια συζήτηση (forum) που πραγματοποιήθηκε στο elearning.auth.gr

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να εξάγετε μια συζήτηση (forum) που πραγματοποιήθηκε στο elearning.

Πώς να στείλετε emails μέσω του elearning

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να στείλετε email στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες του μαθήματός σας.

Πώς να εισάγετε έναν σύνδεσμο για zoom meeting σε ένα μάθημα

Σε αυτό τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πως θα εισάγετε έναν σύνδεσμο για Zoom Meeting σε ένα μάθημά σας.

Πως να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τηλεδιάσκεψης με το BigBlueButton

Στον παρακάτω οδηγό θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πως να δημιουργήσετε μια δραστηριότητα τηλεδιάσκεψης με το BigBlueButton στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε μια Συνομιλία (Chatroom)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητας συνομιλίας (chatroom).

Πώς να δημιουργήσετε μια Ανατροφοδότηση (Feedback)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε μια δραστηριότητας ανατροφοδότησης (feedback).