Έλεγχος λογοκλοπής

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Έλεγχος λογοκλοπής

Περιγραφή κατηγορίας

Μία σειρά οδηγών για να ενημερωθείτε σχετικά με την ενεργοποίηση του ελέγχου λογοκλοπής στις δραστηριότητες του μαθήματός  σας.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής για εργασίες και posts των εκπαιδευόμενων

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο λογοκλοπής με το εργαλείο Turnitin για εργασίες και post των εκπαιδευόμενων.

Πρόσβαση και παράδειγμα στην αναφοράς λογοκλοπής

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να δείτε ένα τυχαίο παράδειγμα ελέγχου λογοκλοπής στο Turnitin.