Διαδραστικό περιεχόμενο (H5P)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Διαδραστικό περιεχόμενο (H5P)

Περιγραφή κατηγορίας

Μία σειρά οδηγών για τις διαδραστικές δραστηριότητες που μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσθέσετε στο μάθημά σας.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Interactive Book (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Interactive Book".

Course Presentation (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Course Presentation".

Interactive Video (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Interactive Video".

Μultiple Choice (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Multiple Choice".

Single Choice Set (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Single Choice Set".

Column (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Column".

Drag the Words (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Drag the Words".

Mark the Words (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Mark the Words".

Drag and Drop (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Drag and Drop".

Fill in the Blanks (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Fill in the Blanks".

True/False Question (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "True/False Question".

Accordion (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Accordion".

Flashcards (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Flashcards".

Dialog Cards (H5P)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα διαδραστικού περιεχομένου H5P τύπου "Dialog Cards".