Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια

Περιγραφή κατηγορίας

Παρακολουθήστε τα βιντεοσκοπημένα σεμινάριά μας για την χρήση συγκεκριμένων εργαλείων του elearning.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Σεμινάριο για τη βασική χρήση του elearning.auth.gr

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο χρήσης των βασικών εργαλείων για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό ενός μαθήματος, στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Σεμινάριο για τη κατάθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο για τη δημιουργία και διαχείριση ανάθεσης εργασιών (assignments) στο μάθημά σας, στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Σεμινάριο για τη δημιουργία, διαχείριση και βαθμολόγηση online test (quiz)

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο για τη δημιουργία, την παραμετροποίηση των ρυθμίσεων και τη διαχείριση του βαθμολογίου ενός online test (quiz) στο μάθημά σας, στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Σεμινάριο για δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο για τη δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK στο μάθημά σας, στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

Πρακτικές και εργαλεία διδασκαλίας στο elearning

Βιντεοσκοπημένο σεμινάριο για τις πρακτικές και τα εργαλεία διδασκαλίας στην πλατφόρμα elearning.auth.gr.

(Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.)