Πρακτικές και εργαλεία διδασκαλίας στο elearning

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια > Πρακτικές και εργαλεία διδασκαλίας στο elearning

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Εισαγωγή
  2. Στόχος/Σκοπός μαθήματος
  3. Peer to peer διδασκαλία
  4. Ανεστραμμένη τάξη
  5. Συμμετοχή και αλληλεπίδραση
  6. Αξιολόγηση
  7. Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο
  8. H5P

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Καλιακούδα Νίκη, βιβλιοθηκονόμο των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ. και πρώην μέλος της ομάδας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, η οποία, με δική της πρωτοβουλία, δημιούργησε το παρακάτω σεμινάριο με θέμα «Πρακτικές και εργαλεία διδασκαλίας στο elearning». Σκοπός της ήταν να παρουσιάσει στα μέλη των διδακτικών ομάδων του τμήματος πρακτικές και εργαλεία της πλατφόρμας του elearning.auth.gr και να τους/τις παρακινήσει να τα χρησιμοποιήσουν στα ηλεκτρονικά τους μαθήματα προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το περιεχόμενό τους.

Για τον ίδιο λόγο, παραχώρησε το υλικό της διαδικτυακής παρουσίασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με κίνητρο να παρακινήσει και άλλα μέλη των διδακτικών ομάδων του πανεπιστημίου να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις πρακτικές που αναφέρονται.

Εισαγωγή

To youtube - video που αναφέρεται, θα το βρείτε εδώ.

Στόχος/Σκοπός μαθήματος

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : σελίδα(page).

Peer to peer διδασκαλία

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : επιλογή(choice) , φάκελος μαθητή , forum.

Ανεστραμμένη τάξη

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : ετικέτα(label) , αρχείο(file) , διεύθυνση url , forum.

Συμμετοχή και αλληλεπίδραση

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : φάκελος μαθητή(student folder)επιλογή(choice).

Αξιολόγηση

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : ανατροφοδότηση(feedback) , quiz.

Ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : παρουσία(attendance)επιλογή(choice) , επιλογή ομάδας(group choice).

H5P

Οδηγοί για δραστηριότητες/περιεχόμενο που αναφέρονται στο παραπάνω video : διαδραστικό περιεχόμενο(H5P).