Πώς να δημιουργήσετε forums

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Εργαλεία επικοινωνίας > Πώς να δημιουργήσετε forums

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Για να προσθέσετε ένα Forum σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμo.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο δραστηριότητας «Φόρουμ».

add forum

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα φόρουμ : Προσθέστε τον τίτλο του forum.

 • Περιγραφή : Προσθέστε δυο λόγια σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης.

 • Τύπος φόρουμ : Επιλέξτε έναν από τους 5 τύπους ομάδας συζητήσεωv

  • Κάθε άτομο θέτει ένα θέμα συζήτησης : Ο/Η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα μπορεί να δημιουργήσει ένα μόνο θέμα προς συζήτηση, το οποίο οι υπόλοιποι/υπόλοιπες μπορούν να σχολιάσουν/απαντήσουν.

  • Μια απλή συζήτηση : Μια σύντομη μορφή συζητήσεων που παρουσιάζει σε μια σελίδα το προς συζήτηση αντικείμενο. Κατάλληλη μορφή για γρήγορη συζήτηση ενός μικρού θέματος.

  • Το τυπικό φόρουμ να εμφανίζεται με μορφότυπο παρόμοιο με ιστολογίου : Γενικής χρήσης ομάδα συζήτησης με την εμφάνιση των απαντήσεων να προσομοιάζει ένα ιστολόγιο.

  • Τυπικό φόρουμ γενικής χρήσης : Ο πιο διαδεδομένος τύπος ομάδας συζήτησης, ο οποίο είναι ο κεντρικά προεπιλεγμένος. Ένας ανοικτός τύπος forum όπου ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα. Είναι ο καλύτερος τύπος ομάδας συζητήσεων για γενική χρήση στο πλαίσιο του μαθήματος.

  • Φόρουμ Ερωτήσεων & Απαντήσεων : Αντί να ξεκινήσει ένα θέμα προς συζήτηση, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θέτουν μια ερώτηση, στην οποία μπορούν να απαντήσουν οι υπόλοιποι/υπόλοιπες. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες δε θα δουν τις υπόλοιπες απαντήσεις μέχρις ότου δώσουν τη δική τους.

forum settings general

Διαθεσιμότητα

Ορίστε (προαιρετικά) οφειλόμενη ημερομηνία η οποία θα είναι η ημερομηνία λήξης του forum και εμφανίζεται στο ημερολόγιο του μαθήματος αλλά για να μην επιτρέπονται πλέον αναρτήσεις, ενεργοποιήστε και επιλέξτε καταληκτική ημερομηνία τερματισμού υποβολών.

forum availability 

Συνημμένα και καταμέτρηση λέξεων

Ορίστε μέγιστο μέγεθος και αριθμό συνημμένων αρχείων που μπορούν να επισυναφθούν σε μια ανάρτηση (μέγιστο 4GB). Επίσης επιλέξτε αν θα εμφανίζετε το πλήθος λέξεων κάθε ανάρτησης.

forum attachments and word count 

Εγγραφή και παρακολούθηση

Σε αυτή την ενότητα των ρυθμίσεων, επιλέξτε την κατάσταση ειδοποιήσεων.

Λειτουργία εγγραφής :

Προαιρετική : οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες επιλέγουν αν θα εγγραφούν.

Υποχρεωτική : όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του μαθήματος είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο forum και δεν μπορούν να διαγραφούν.

Αυτόματη : όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες του μαθήματος είναι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο forum και μπορούν να διαγραφούν.

Απενεργοποίηση : δεν επιτρέπονται εγγραφές.

Ανάγνωση παρακολούθησης για αυτό το φόρουμ; : επιτρέπει στους/στις εγγεγραμμένους/εγγεγραμμένες να ελέγχουν ποιες αναρτήσεις δεν έχουν δει.

 forum subscription and tracking

Κλείδωμα συζήτησης 

Ορίστε (προαιρετικά) το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο μια ανάρτηση θα κλειδώνεται. Οι χρήστες/χρήστριες που έχουν την δυνατότητα να ξεκλειδώσουν μια ανάρτηση, μπορούν να το κάνουν απαντώντας στην ανάρτηση.

forum discussion locking 

Ανώτερο όριο αναρτήσεων για μπλοκάρισμα

Η προαιρετική αυτή ρύθμιση μπλοκάρει τους/τις εκπαιδευόμενους/εκπαιδευόμενες από το να κάνουν περισσότερες από έναν δεδομένο αριθμό αναρτήσεων σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.

forum post threshold for blocking 

Turnitin plagiarism plugin settings

Για τις ρυθμίσεις του Τurnitin δείτε εδώ.

create and grade assignment turnitin

Βαθμολόγηση ολόκληρου του φόρουμ

Το forum αποτελεί μια δραστηριότητα που επιτρέπει την βαθμολόγηση. Σε περίπτωση που θέλετε να βαθμολογήσετε συνολικά την δραστηριότητα του forum: 

Επιλέξτε ως τύπο βαθμού τους «Πόντους» και ορίστε μέγιστο βαθμό. Προαιρετικά ορίστε και ελάχιστο βαθμό επιτυχίας. Ως μέθοδο βαθμολόγησης επιλέξτε «Απλή άμεση βαθμολόγηση» και στην κατηγορία βαθμού επιλέξτε μια κατηγορία που δημιουργήσατε ή «μη κατηγοριοποιημένο» για να δημιουργηθεί ξεχωριστή κατηγορία.

forum whole forum grade

Βαθμοί

Οι ρόλοι που μπορούν να βαθμολογήσουν είναι οι ρόλοι που απαρτίζουν την διδακτική ομάδα ενός μαθήματος.

Τύπος συνάθροισης : ορίζει τον συνδυασμό των βαθμολογιών που θα σχηματίσει τον τελικό βαθμό στο βαθμολόγιο του μαθήματος.

Χωρίς βαθμολόγηση : η δραστηριότητα δεν θα εμφανίζεται στο βαθμολόγιο.

Μέσος όρος βαθμολογίας : ο τελικός βαθμός προκύπτει από την μέση τιμή όλων των βαθμολογιών.

Άθροισμα βαθμολογιών : ο τελικός βαθμός προκύπτει από το πλήθος των βαθμολογημένων αναρτήσεων. Το συνολικό άθροισμα δεν μπορεί να  υπερβαίνει το μεγαλύτερο βαθμό για την δραστηριότητα.

Μεγαλύτερος βαθμός : ο τελικός βαθμός είναι ο μεγαλύτερος βαθμός.

Μικρότερος βαθμός : ο τελικός βαθμός είναι ο μικρότερος βαθμός.

Συνολική βαθμολογία : γίνεται πρόσθεση όλων των βαθμών. Το συνολικό άθροισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεγαλύτερο βαθμό για την δραστηριότητα.

forum degree

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας μιας δραστηριότητας, δείτε εδώ.

create and grade assignment access restriction

Πατήστε «Αποθήκευση κι επιστροφή» ή «Αποθήκευση και προβολή» ώστε να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

Save and return to course