Βασικό περιεχόμενο

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο

Πώς να ανεβάσετε ένα αρχείο (file)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να ανεβάσετε αρχεία (files) στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα φάκελο (folder)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να προσθέσετε φακέλους αρχείων (folders) στο μάθημά σας.

Πώς να προσθέσετε υπερσύνδεσμο (url)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε έναν υπερσύνδεσμο (url) στο μάθημά σας.

Πώς να προσθέσετε μία ετικέτα (label)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε μία ετικέτα (label) στο μάθημά σας.

Πώς να προσθέσετε μία σελίδα (page)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε μία σελίδα (page) στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα wiki

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε ένα wiki στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα βιβλίο (book)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε ένα βιβλίο (book) στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα γλωσσάρι (glossary)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε ένα γλωσσάρι (glossary) στο μάθημά σας.

Πως να δημιουργήσετε φάκελο μαθητή (student folder)

 Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε φάκελο μαθητή (student folder) στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε μία δραστηριότητα βάσης δεδομένων (database)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε μία βάση δεδομένων (database) στο μάθημά σας.

Πώς να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο (workshop)

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να προσθέσετε ένα εργαστήριο (workshop) στο μάθημά σας.

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε την ενότητα των συχνών ρυθμίσεων αρθρώματος κάθε δραστηριότητας / περιεχομένου.

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε την ενότητα των ρυθμίσεων του περιορισμού διαθεσιμότητας κάθε δραστηριότητας / περιεχομένου.