Πώς να δημιουργήσετε ένα φάκελο (folder)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Βασικό περιεχόμενο > Πώς να δημιουργήσετε ένα φάκελο (folder)

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Περιεχόμενα

 1. Γενικά
 2. Περιεχόμενο
 3. Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος
 4. Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για να προσθέσετε ένα φάκελο σε ένα μάθημα στο elearning.auth.gr ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Πραγματοποιήστε είσοδο στην πλατφόρμα https://elearning.auth.gr.

 • Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του μαθήματός σας.

 • ΕπιλέξτεTurn editing onγια να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία του μαθήματος (αυτόματα στη θέση του εμφανίζεται το κουμπίTurn editing off).Θα ενεργοποιηθεί ένα σύνολο από links και εικονίδια με τα οποία θα μπορέσετε να διαχειριστείτε το μάθημά σας.

 • Επιλέξτε «Προσθέστε μια δραστηριότητα ή περιεχόμενο» στην ενότητα που θέλετε να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο.

add an activity or resource

 • Από το αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου «Φάκελος».

add folder

Θα ενεργοποιηθεί η σελίδα των ρυθμίσεων, τις οποίες μπορείτε να παραμετροποιήσετε:

Γενικά

 • Όνομα: στο απαιτούμενο αυτό πεδίο, ονομάστε συνοπτικά το αρχείο.

 • Περιγραφή: προαιρετικά, εισάγετε μια περιγραφή του αρχείου. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Εμφάνιση περιγραφής στην αρχική σελίδα του μαθήματος», ώστε η περιγραφή να εμφανίζεται στην σελίδα του μαθήματος.

add folder general

Περιεχόμενο

 • Αρχεία: ανεβάστε τα αρχεία που θα περιέχει ο φάκελός σας ή/και δημιουργήστε υποφακέλους για την καλύτερη διαχείριση των αρχείων σας: 
  • Ανεβάστε τα αρχεία σας στο φάκελό σας πατώντας στο πρώτο εικονίδιο του επιλογέα αρχείων add folder add file icon on select files ,ώστε να εμφανιστεί το παράθυρο αναζήτησης αρχείων στον υπολογιστή σας και να επιλέξετε τα αρχεία που επιθυμείτε ή να «σύρετε» (drag and drop) τα αρχεία σας μέσα στο πλαίσιο του επιλογέα αρχείων.

  • Για τη δημιουργία υποφακέλων μέσα σε ένα φάκελο επιλέξτε το δεύτερο εικονίδιο του επιλογέα αρχείωνadd folder add subfolder on select files  και πληκτρολογήστε το όνομά του. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο του υποφακέλου σας για να ανεβάσετε αρχεία σε αυτόν.

 • Εμφάνιση περιεχομένων φακέλου: μπορείτε να επιλέξετε αν τα περιεχόμενα του φακέλου θα είναι ορατά στην αρχική σελίδα του μαθήματος ή μόνον εφόσον επιλέξει κανείς να δει το φάκελο.

add folder add files and subfiles

Συχνές ρυθμίσεις αρθρώματος

Για τις οδηγίες των συχνών ρυθμίσεων αρθώματος, δείτε εδώ.

create and grade common module settings

Περιορισμός διαθεσιμότητας

Για τις οδηγίες περιορισμού διαθεσιμότητας, δείτε εδώ.
create and grade assignment access restriction

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε «Αποθήκευση και επιστροφή στο μάθημα» ή «Αποθήκευση και προβολή».

Save and return to course