Προσθήκη και διαχείριση εργασιών

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση εργασιών

Περιγραφή κατηγορίας

Μία σειρά οδηγών σχετικά με την δημιουργία και την διαχείριση των δραστηριοτήτων ανάθεσης εργασίας στο μάθημά σας.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Πώς να αναθέσετε και να βαθμολογήσετε εργασίες

 Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς να δημιουργήσετε δραστηριότητες κατάθεσης εργασίας και πώς να τις βαθμολογήσετε.

Πώς να κατεβάσετε τις εργασίες των εκπαιδευόμενων στον υπολογιστή σας

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας τις καταθέσεις των εκπαιδευόμενων από μια δραστηριότητα εργασίας.