Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning)

Οι οδηγοί της συγκεκριμένης κατηγορίας σχετίζονται με Προχωρημένα Θέματα και εργαλεία που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τα εργαλεία αυτά θα δίνονται σταδιακά για μαζική χρήση με βάση τα αιτήματα σας και μετά από μία πρώτη περίοδο πιλοτικής αξιοποίησης. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην υποστήριξη της υπηρεσίας.