Το block Σχέδια μάθησης (Learning plans)

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Το block Σχέδια μάθησης (Learning plans)

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Περιεχόμενα

  1. Προσθήκη block Σχέδια μάθησης (Learning plans)
  2. Πως μπορώ να προσθέσω το block Σχέδια μάθησης στη σελίδα του Ταμπλό (Dashboard) μου;
  3. Τι βλέπουν οι διδάσκοντες/ουσες στο block Σχέδια μάθησης;
  4. Τι βλέπουν οι φοιτητές/τριες στο block Σχέδια μάθησης;

Προσθήκη block Σχέδια μάθησης (Learning plans)

Αν έχετε ρόλο διδάσκοντα/διδάσκουσας σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα στο elearning.auth.gr τότε μπορείτε να προσθέσετε το block Σχέδια μάθησης (Learning plans) στη σελίδα του μαθήματος ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματός σας,

  • επιλέξτε Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Turn editing on),

  • από το block Προσθήκη ενός μπλοκ (Add a block) χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans).

Πως μπορώ να προσθέσω το block Σχέδια μάθησης στη σελίδα του Ταμπλό (Dashboard) μου;

Για να προσθέσετε το block Σχέδια μάθησης στη σελίδα του Ταμπλό (Dashboard) που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας ακολουθείστε τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε στη σελίδα του Ταμπλό (Dashboard),

  • πατήστε το κουμπί Προσαρμογή αυτής της σελίδας (Customise this page),

  • από το block Προσθήκη ενός μπλοκ (Add a block) χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού και επιλέξτε Σχέδια μάθησης (Learning plans).

Το block που μόλις προσθέσατε είναι ορατό μόνο από εσάς στη σελίδα του Ταμπλό σας.

Τι βλέπουν οι διδάσκοντες/ουσες στο block Σχέδια μάθησης;

Στο μπλοκ Σχέδια μάθησης οι διδάσκοντες/διδάσκουσες μπορούν να βλέπουν τις εκρεμμότητες που έχουν ως προς τη χειροκίνητη αξιολόγηση ικανοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών τους, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί.

competencies to review 

Τι βλέπουν οι φοιτητές/τριες στο block Σχέδια μάθησης;

Στο μπλοκ Σχέδια μαθημάτων οι φοιτητές/φοιτήτριες θα βλέπουν ΟΛΑ τα Σχέδια μάθησης που τους έχουν ανατεθεί στο elearning.auth.gr.

my plans