Προσθήκη και διαχείριση κουίζ

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προσθήκη περιεχομένου > Προσθήκη και διαχείριση κουίζ

Περιγραφή κατηγορίας

Μία σειρά οδηγών σχετικά με την δημιουργία και την διαχείριση των κουίζ στο μάθημά σας.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Δημιουργία κουίζ

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήστε quiz στα μαθήματά σας.

Πως να κάνετε λήψη αναφοράς ενός κουίζ με τις αποκρίσεις

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πως να κάνετε λήψη ενός κουίζ σε διάφορους τύπους αρχείων που να περιλαμβάνει τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και την σωστή απάντηση.

Προσθήκη κατηγοριών στην τράπεζα ερωτήσεων

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να προσθέσετε κατηγορίες στην τράπεζα ερωτήσεων του μαθήματός σας.

Εισαγωγή ερωτήσεων σε ένα κουίζ από την τράπεζα ερωτήσεων

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να εισάγετε ερωτήσεις σε ένα quiz από την τράπεζα ερωτήσεων.

Οδηγίες για Safe Exam Browser

Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε πληροφορίες για το πώς θα χρησιμοποιήσετε το Safe Exam Browser.

Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (essay)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (essay).

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - μονής απάντησης

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) που έχουν μόνο μια σωστή απάντηση.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) - πολλαπλής απάντησης

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) που έχουν παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις.

Ερωτήσεις αντιστοίχισης (matching)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις αντιστοίχισης (matching). 

Ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε κείμενο (drag and drop into text)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε κείμενο (drag and drop into text).

Ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε εικόνα (drag and drop into image)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις μεταφοράς και απόθεσης σε εικόνα (drag and drop into image).

Αριθμητικές ερωτήσεις (numerical)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε αριθμητικές ερωτήσεις (numerical).

Αριθμητικές ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου (simple calculated)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε αριθμητικές ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου (simple calculated).

Ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (calculated multichoice)

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να δημιουργήσετε ερωτήσεις υπολογιστικού τύπου πολλαπλών επιλογών (calculated multichoice).

Ρυθμίσεις κατά τη χρήστη του MathType για τη δημιουργία εξισώσεων στις ερωτήσεις/απαντήσεις υπολογιστικού τύπου

Σε αυτόν τον οδηγό μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για το πώς να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη εμφάνιση εξισώσεων στις ερωτήσεις και απαντήσεις υπολογιστικού τύπου των κουίζ.