Σεμινάριο για δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Βασική χρήση > Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια > Σεμινάριο για δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στο παρακάτω video - σεμινάριο παρουσιάζεται η δημιουργία ερωτήσεων τύπου STACK. Το συγκεκριμένο πρόσθετο εργαλείο του Moodle χρησιμοποιείται για ασκήσεις μαθηματικών και δίνει τη δυνατότητα της απάντησης των ασκήσεων online αλλά και της αυτόματης βαθμολόγησης.