Η Παιχνιδοποίηση (Gamification) στα ηλεκτρονικά σας μαθήματα

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Η Παιχνιδοποίηση (Gamification) στα ηλεκτρονικά σας μαθήματα

Περιγραφή κατηγορίας

Ο όρος Παιχνιδοποίηση (Gamification) αναφέρεται στη χρήση μηχανισμών παιχνιδιού σε μη παιγνιώδεις καταστάσεις. Περιλαμβάνει τη χρήση στοιχείων παιχνιδιού, όπως πίνακες κατάταξης, σύστημα πόντων, επίπεδα, διακριτικά σήματα κ.ά., σε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι. Δεδομένου οτι τα παιχνίδια εγείρουν και διατηρούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, η εισαγωγή της Παιχνιδιοποίησης στα ηλεκτρονικά σας μαθήματα στοχεύει στην αύξηση της κινητροδότησης της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων και της δέσμευσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα αναμένεται οτι η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση που αποκομίζουν οι εκπαιδευόμενοι/εκπαιδευόμενες από την εμπειρία τους με το ηλεκτρονικό σας μάθημα θα ενισχυθεί.

 

Οδηγοί κατηγορίας

Οι οδηγοί της συγκεκριμένης κατηγορίας σχετίζονται με Προχωρημένα Θέματα και εργαλεία που δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τα εργαλεία αυτά θα δίνονται σταδιακά για μαζική χρήση με βάση τα αιτήματα σας και μετά από μία πρώτη περίοδο πιλοτικής αξιοποίησης. Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην υποστήριξη της υπηρεσίας.