Δημιουργία νέας κλίμακας αξιολόγησης Ικανοτήτων

Οδηγοί για διδάσκοντες/ διδάσκουσες > Προχωρημένα θέματα > Μάθηση με Βάση τις Ικανότητες (Competence Based Learning) > Δημιουργία νέας κλίμακας αξιολόγησης Ικανοτήτων

Τελευταία ενημέρωση: 22/5/2024


Αν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο elearning.auth.gr τότε μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κλίμακα αξιολόγησης των ικανοτήτων ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • μεταβείτε από το block Διαχείριση (Administration), στην ομάδα εντολών Διαχείριση ιστοτόπου (Site administration),

  • κάντε κλικ στην επιλογή Βαθμοί (Grades) και στη συνέχεια επιλέξτε Κλίμακες (Scales),

grade scales

  • στη σελίδα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέας κλίμακας (Add a new scale),

add a new scale

  • στη φόρμα δημιουργίας νέας κλίμακας συμπληρώστε ένα Όνομα (Name) για την κλίμακα που δημιουργείτε. Επιπλέον, καταχωρήστε στο πεδίο Κλίμακα (Scale) τις τιμές που θέλετε διαχωρισμένες με κόμμα και ξεκινώντας από την αρνητική προς τη θετική τιμή όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας που ακολουθεί.

add a new scale form