Ορισμός & Οφέλη

Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2024


Στο video που ακολουθεί η Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων προτείνει την υλοποίηση της Μάθησης με βάση τις ικανότητες στη διεύθυνση elearning.auth.gr.